Boka tid till FPA vid stora förändringar

Det går att boka tid antingen till telefontjänsten eller till byrån. Att boka tid till telefontjänsten är en relativt okänd serviceform även om det går att sköta samma ärenden på telefon som på byrån.

Tidsbokning är en ny serviceform, som tagits i bruk i hela landet. För närvarande får ungefär 1 600 kunder i månaden sina ärenden skötta genom att boka tid till FPA. Kunderna har varit nöjda med tidsbokningen. Tid kan bokas till telefontjänsten eller till byrån.

Sjukdom, äktenskapsskillnad eller arbetslöshet är exempel på stora förändringar i livssituationen. De kan också i värsta fall inträffa en person samtidigt. Då blir ärendet ganska krångligt.

Rådgivaren förbereder sig inför mötet då man bokar tid

Om kunden bokar tid på förhand kan rådgivaren kartlägga helhetssituationen på förhand och utreda vilka förmåner kunden är berättigad till. Under samtalet eller mötet kan ansökningarna fyllas i tillsammans.

Tidsbokningen till telefontjänsten är ännu en rätt okänd serviceform. Det är dock möjligt att sköta samma ärenden på telefon som man sköter på byrån. Tidsbokningen till telefontjänsten kan säkert bli populär speciellt på landsbygden där avstånden är långa. I södra Finland besöker man byrån oftare än på landsbygden. I huvudstadsregionen anlitar man oftare tolk än på andra ställen i landet.

Boka tid på fpa.fi eller genom att ringa

Tiden bokas på webbplatsen www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa servicenumret. Bokningen sker genom att uppge sitt namn och personbeteckning.

Också myndigheter, t.ex. sakkunniga vid socialväsendet, kan boka tid i kundens namn till FPA.

Ytterligare information till medier
FPA, specialplanerare Kirsi Hokkanen, tfn 020 63 41550
etunimi.sukunimi@kela.fi

Ytterligare information till kunder
www.fpa.fi/tidsbokning och www.fpa.fi/telefonservice