FPA-byrån i Kampen har fått ansiktslyftning

Den nya inredningen presenteras på byrån i Kampen. Byrån betjänar 350–400 kunder dagligen.

FPA-byrån i Kampen har förnyats så att kunderna kan betjänas bättre. De nya utrymmena är både tillgängliga och fräscha samt trivsamma.

Av de förnyade utrymmena samlar vi in kundrespons så att vi kan utveckla konceptet vidare. Byrån i Kampen är den första byrån som får ett förnyat kontorsutseende. Samma koncept kommer i fortsättningen att användas i övriga byråer allt efter som de renoveras.

Ingången till byrån i Kampen återgår till gatunivån. Den första våningen är reserverad för snabba ärenden och självbetjäningsärenden. Den andra våningen är för kunder som tar ett könummer och väntar på tur för att få rådgivning i sitt ärende.

I byrån finns tre självbetjäningsdatorer. Kunderna kan använda e-tjänsten och uträtta sina ärenden via den. Datorerna förnyas under vårens lopp och byrån får en självbetjäningsskanner för bilagor.

Inloggningen till e-tjänsten sker med nätbankskoder varefter det är lätt att ansöka om en förmån och ladda upp bilagor själv. Det är kanske helt onödigt att ta ett könummer för att sköta sina ärenden.

Bild på FPA-byrån:

www.kela.fi/in/internet/kuva.nsf/NET/110213131901AS/$File/Kela_Kamppi.jpg?OpenElement

Ytterligare information till kunder:
www.fpa.fi/byraer

Ytterligare information till medier:
Helsingfors försäkringsdistrikt
Byråchef Anne Kuru, tfn 040-578 7214
fornamn.efternamn@fpa.fi

Prenumerera

Media

Media