FPA:s distanstjänster fungerar igen

FPA betjänar igen på distans på engelska, ryska, samiska och kurdiska, skoltsamiska och nordsamiska.

De tekniska problem som orsakade avbrottet är lösta och kunderna betjäningen på distans har öppnats på nytt 7.4.

För kunderna är tjänsten avgiftsfri och den kräver inte datatekniskt kunnande. För att ta emot betjäning på distans behöver kunden en dator med kamera och tillräcklig bredbandskapacitet.

Distanstjänsterna innebär att kundrådgivaren har kontakt med kunden med hjälp av webbförbindelse. Den nya tjänsten ökar kundernas likställighet. Den är också nyttig när kunderna guidas att använda FPA:s elektroniska tjänster. Betjäningen motsvarar betjäning över disk.

För kunderna är tjänsten avgiftsfri och den kräver inte datatekniskt kunnande. För att ta emot betjäning på distans behöver kunden en dator med kamera och tillräcklig bredbandskapacitet.

Ytterligare information till kunderna:

På webben www.fpa.fi/distansservice

Betjäning på engelska www.kela.fi/web/en/videoconnection-english

Betjäning på ryska www.kela.fi/video-rus

Betjäning på kurdiska www.kela.fi/video-kurdi

Betjäning på skoltsamiska www.kela.fi/video-nuorttsaamas

Betjäning på nordsamiska www.kela.fi/video-davvisamegiella

Prenumerera

Dokument & länkar