FPA upphandlar tolkningstjänster för handikappade

FPA upphandlar som bäst tolkningstjänster för handikappade. Distanstolkningen och förmedlingen av tolkar kommer FPA att sköta själv från och med 1.1.2014.

Anordnandet av tolkningstjänsterna för personer med hörsel- eller både syn- och hörselhandikapp ålades FPA från hösten 2010. Tillsvidare har tolkningstjänsterna, distanstolkningen och förmedlingen av tolkar skötts av utomstående serviceproducenter.

För tillfället upphandlar FPA tolkningstjänster för handikappade. Däremot kommer FPA att själv börja ta hand om förmedlingen av tolkar och distanstolkningen från och med 1.1.2014. FPA grundar en förmedlingscentral för tolkningstjänster för ändamålet. I samband med förmedlingscentralen grundas tolkningsstudior som tar hand om tolkning på distans.

Vid distanstolkning tar kunden bild- och ljudkontakt med tolken som befinner sig i studion. Tolken ringer ett samtal till en tredje part eller tolkar för en person som finns i kundens sällskap.

– Då vi själva producerar de här tjänsterna kan vi också utveckla dem bättre än tidigare. Distanstolkning är relativt nytt och särskilt apparaturen som behövs då måste utvecklas, berättar planerare Riikka Heikkinen från FPA.

Ytterligare information

http://www.kela.fi/web/sv/tolkningstjanster
http://www.kela.fi/web/sv/konkurrensutsattning-av-tolkningstjanster-20131
Mer på finska: http://www.kela.fi/tulkkauspalveluiden-kilpailutus-2013

Ytterligare information till medierna:

FPA, hälsoavdelningen, planerare Riikka Heikkinen, tfn 040 721 4412 (t.o.m. 3.7.2013)
FPA, hälsoavdelningen, förmånschef Pasi Pajula, tfn 050 551 7254
fornamn.efternamn@fpa.fi

Prenumerera

Dokument & länkar