I år betalas faderskapspenning till fler pappor än tidigare

Under perioden januari–september har faderskapspenning betalats till ungefär 54 000 pappor, medan ungefär 47 000 pappor fick faderskapspenning under motsvarande period i fjol. I synnerhet antalet pappor som får faderskapspenning för tiden efter föräldraledigheten ser ut att öka.

Faderskapsledigheten är högst 54 dagar, dvs. ungefär nio veckor. Av dessa dagar kan pappan vara hemma i högst 18 vardagar medan mamman är moderskapsledig eller föräldraledig.

Under perioden januari–september hade antalet pappor som får faderskapspenning för tiden efter föräldraledigheten ökat till ungefär 23 000 jämfört med ungefär 15 000 föregående år. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer antalet mottagare av faderskapspenning att öka i år.

I genomsnitt tog papporna år 2014 ut ungefär 26 dagar faderskapsledighet efter föräldraledigheten, vilket är i samma storleksklass som året före.

Papporna tar fortfarande ut litet föräldraledighet

År 2014 var endast 4,3 % av mottagarna av föräldrapenning pappor. Antalet pappor som tar ut föräldraledighet ser inte ut att öka det här året heller. Under perioden januari–september har föräldrapenning betalats till ungefär 2 200 pappor, medan ungefär 3 300 pappor fick föräldrapenning under motsvarande period i fjol.

Av alla föräldradagpenningdagar, i vilka ingår moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning, tar mammorna fortfarande ut den absolut största delen. År 2014 tog papporna ut endast 8,3 % av föräldrapenningdagarna.

Närmare information för kunder:
På webben www.fpa.fi/pappans-ledigheter  

Närmare information för medierna:
Aktuarie- och statistikavdelningen vid FPA
Planerare Siru Keskinen, tfn 020 634 1372
fornamn.efternamn@fpa.fi

Media

Media

Dokument & länkar