Kostersättning vid celiaki upphör nästa år

Från och med 1.1.2016 beviljas inte längre kostersättning för celiakipatienter. Det betyder att löpande kostersättningar avbryts i början av nästa år.

Personer som har korrekt diagnostiserad celiaki har kunnat ansöka om en ersättning för kostnader för glutenfri kost. Kostersättningen är ett skattefritt belopp på 23,60 euro i månaden (år 2015).

Kostersättningen slopas på grund av sparbehov i statsekonomin samt statstrådets gemensamma beslut om hur pengarna ska riktas. Lagändringen strävar också till ett enhetligare och tydligare system av handikappförmåner samt ökad likabehandling av personer med olika sjukdomar och funktionshinder.

I fortsättningen kan celiaki fortfarande beaktas i övriga handikappförmåner som en del av kundens helhetssituation.

FPA tar ännu emot ansökningar

Kostersättningen har en retroaktiv ansökningstid på 6 månader. Den kan börja beviljas månaden efter att diagnosen säkerställts. Fastän kostersättningen försvinner som FPA-förmån kan kostersättningar ännu beviljas retroaktivt för år 2015. Ifall celiaki diagnostiseras 1.1.2015 eller senare beviljas kostersättning inte längre.

Exempelvis om en person får celiakidiagnos 4.9.2015 och skickar ansökan om kostersättning till FPA 10.1.2016 kan kostersättning beviljas för tiden 1.10–31.12.2015.

I oktober i år fick 34 400 personer kostersättning från FPA.  Årligen har FPA beviljat kostersättning till 1 600­­­­–1700 personer.

Ytterligare information för medierna:
FPA:s hälsoavdelning
planerare Pia Kankare, tfn 040 159 0388
planerare Elina Kontio, tfn
050 551 8546

Dokument & länkar