Lagstadgad rehabilitering som stöder arbetsförmåganfortsätter i form av KIILA-rehabilitering

FPA kommer att fortsätta rehabilitering som ska förebygga arbetsoförmåga samt förbättra arbets- och förvärvsförmågan i form av KIILA-rehabilitering.

Den nya KIILA-rehabiliteringen ersätter 1.5.2016 de lagstadgade TYK-rehabiliteringarna som fortsätter till dess.

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet. FPA informerar senare om hur man ansöker om KIILA-rehabilitering.

– Syftet är att bättre än tidigare svara på de förändrade behoven i arbetslivet och utveckla mer öppen rehabiliteringen med klienten i fokus. Klientens verksamhetsmiljö ska beaktas i rehabiliteringens innehåll, i vilket klientens lärande och aktiva roll betonas. Rehabiliteringssamarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården är nödvändigt, säger planerare Leena Penttinen på FPA:s hälsoavdelning.

Målgruppen för KIILA-rehabiliteringen är personer under 67 år som arbetar och som har en stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare. Rehabiliteringsgrunden bestäms utifrån personens aktuella individuella rehabiliteringsbehov.

Utbildningsseminarium i februari

FPA ordnar 18.2.2016 ett utbildningsseminarium t.ex. företagshälsovården, arbetsgivare och fackförbund som kan ansöka om KIILA-rehabilitering. Seminariet går på finska.

Anmäl dig till utbildningsseminariet här


Ytterligare information till medierna:

FPA, hälsoavdelningen, planerare Leena Penttinen, tfn 020 634 3205
fornamn.efternamn@fpa.fi

Dokument & länkar