Mobil inloggning till e-tjänsten

FPA tog i lördags 16.11. i bruk identifiering med mobil ID till e-tjänsten. I fortsättningen kan man logga in till e-tjänsten både med nätbankskoder och med mobil ID.

På lördagen den 16 november tog FPA i bruk VETUMA-identifiering, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbidentifieringstjänst för allmänheten. Identifieringssidan får ett nytt utseende och det är möjligt att logga in med mobil ID. För att använda tjänsten behövs ett SIM-kort med certifikat som användaren kan skaffa sig hos operatören.

Både när du använder dator, tablett eller mobiltelefon går det att logga in med mobil ID. Kunden väljer Mobil ID på identifieringssidan och använder vid inloggningen i stället för nätbankskoder en personlig behörighetskod som är 4–8 siffror lång. Anvisningarna för hur du beställer tjänsten och det SIM-kort som tjänsten kräver publiceras på operatörernas egna webbplatser.

– Inloggning med mobil ID ger nya kundgrupper möjlighet att sköta sina ärenden via e-tjänsten. T.ex. personer under 18 år har vanligtvis inte nätbankskoder, berättar data-administrationschef Ari Vähä-Erkkilä.

Kunderna kan ansöka om förmåner och ladda upp bilagor via FPA:s e-tjänst. Identifieringen fungerar som underskrift och den är trygg att använda. E-tjänsten har årligen 10 miljoner besök. Användningen av mobilapparater har ökat märkbart. I fjol använde 5 % av kunderna mobilapparat vid besök till FPA:s webbplats, nu är antalet uppe i 14 %.

Mobil ID från DNA, Elisa och Sonera

Mobil id är en tjänst som man får av telefonoperatörerna. Man behöver ett SIM-kort med mobil ID, dvs. ett mobilcertifikat, från sin operatör eller genom att beställa det med nätbankskoder via operatörernas webbplatser.

Mobilcertifikatet kan vara avgiftsbelagt. Det är skäl att fråga den egna mobiloperatören om vad det kostar eller genom att gå in på operatörens webbplats. FPA tar ingen avgift för användningen.

Mobil ID går att använda också i andra tjänster, såsom bank- och försäkringstjänster, nätbutiker och kommunernas e-tjänster.

VETUMA är den offentliga förvaltningens gemensamma webbidentifierings- och betalningstjänst för allmänheten. VETUMA:s starka autentisering grundar sig på bankkoder och förteckningar över hemliga koder som hela tiden ändrar, vilka uppfyller kraven för stark autentisering.

Ytterligare information

www.fpa.fi/etjanst

www.mobiilivarmenne.fi

Ytterligare information till medier

Data-administrationsavdelningen vid FPA

Data-administrationschef Ari Vähä-Erkkilä, tfn 020 63 43410

fornamn.efternamn@fpa.fi

Statskontoret, Statens IT-servicecentral

Medborgarnas gemensam webbidentifierings- och betalningstjänst VETUMA

Servicechef Kimmo Mäkinen, tfn 050 396 0050

fornamn.efternamn@valtiokonttori.fi