Ny rehabilitering i öppen vård för personer med sjukdomar i rörelseorganen

FPA har utvecklat olika rehabiliteringstjänster i öppen vård. Av dessa inleds först Tules-kurserna i öppen vård för personer med sjukdomar i rörelseorganen år 2016.

Var femte person i arbetsför ålder har någon form av sjukdom eller besvär i rörelseorganen. Från början av nästa år erbjuder FPA personer med symtom i rörelseorganen, både personer som är ute i arbetslivet och personer som står utanför arbetslivet, en ny form av rehabilitering i öppen vård.  Vid sidan av de Tules-rehabiliteringskurser som genomförs huvudsakligen i sluten vård införs en ny form av Tules-öppenvårdskurser som genomförs enbart i öppen vård.

Rehabiliteringen i öppen vård gör det möjligt att förena arbete och rehabilitering, och för en del av rehabiliteringsklienterna lämpar den sig därför bättre än rehabiliteringen i sluten vård. För många av dem som behöver rehabilitering kan det vara svårt att lösgöra sig från arbetet eller hemmet under rehabiliteringsperioderna. 

Separata kurser ordnas dels för klienter med symtom från nacke, skuldror och rygg och dels för klienter med symtom från höfter, knän och vrister. För rehabiliteringsprogrammet svarar ett multidisciplinärt team som består av en specialistläkare, två fysioterapeuter och en psykolog.

Rehabiliteringen sker till största delen i grupper. Hälften av den totala kurstiden innehåller olika fysiska aktiviteter och övningar.  Man försöker också uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter.  Under kursen ordnas dessutom individuella intervjuer och möten tillsammans med medlemmar av teamet och den specialiserade personalen.

Kurserna, som genomförs inom 9 månader, omfattar 5 hela dagar och 10 kortare besök.  För tiden mellan perioderna får klienterna övningsuppgifter som de ska utföra hemma.

Partiell rehabiliteringspenning stöder rehabiliteringen i öppen vård

En ny förmån, partiell rehabiliteringspenning, infördes i början av oktober vid sidan av den sedvanliga rehabiliteringspenningen. Den partiella rehabiliteringspenningen stöder möjligheten att arbeta under rehabiliteringstiden och det blir möjligt att betala förmånen i samband med nya rehabiliteringsåtgärder.

Partiell rehabiliteringspenning kan betalas till löntagare eller företagare vars arbetstid har förkortats med minst 40 % på grund av rehabilitering.

I och med ändringen kan rehabiliteringen utvecklas i riktning mot mera öppen vård och lättare rehabiliteringsformer. Utöver de Tules-öppenvårdskurser som börjar nästa år kommer det under de följande åren att ordnas mera rehabiliteringstjänster i öppen vård för andra sjukdomsgrupper som rehabiliteringen lämpar sig för.

Närmare information för medierna:
FPA, hälsoavdelningen, planerare Merja Pouttu (Tules-öppenvårdskurser), tfn 040 169 6035
FPA, hälsoavdelningen, planerare Ville Kokkonen (rehabiliteringspenning), tfn 050 551 6581
www.fpa.fi/rehabiliteringspenning

Prenumerera

Dokument & länkar