Nya fpa.fi anpassar sig efter skärmstorlek

FPA har förnyat sin fpa.fi –webbplats. Den största förändringen är att webbplatsen automatiskt anpassar sig efter besökarens skärmstorlek.

Vare sig besökaren använder tablet, smarttelefon eller bordsdator, så kommer webbplatsen alltid att fungera till ett anpassat format. I och med att mobilens smala layout är enspaltig behöver varje sida också ha en tydligare prioritering av innehållet, i en bred bordsdator blir elementen bredare eller flödar om på sidan så att hela skärmbredden utnyttjas.

- Webbanvändningen via mobilen är en växande trend. Därför introducerar vi den nya webbplatsen för att kunna svara på en ökad efterfrågan, berättar utvecklingschefen för webbkommunikation Marika Leed.

Fpa.fi är en av de första webbplatser med ett responsivt eller följsamt användargränssnitt inom den offentliga förvaltningen. Testversionen, vi lanserade tidigare, har varit till stor nytta i utvecklingsarbetet.

FPA lanserade sin testversion av webbplatsen i mars. Det kom in många kommentarer och utvecklingsförslag, som vi utnyttjat i utvecklingen av den nya webbplatsen.

- Kommentarerna och förslagen från användarna har varit värdefulla ur utvecklingssynpunkt, konstaterar Marika Leed. Hon tackar särskilt alla aktiva synskadade för värdefulla synpunkter. Utvecklingsarbetet med funktionaliteten och innehållet på webbplatsen fortsätter.

Ytterligare information:
Informationsenheten vid FPA, utvecklingschef Marika Leed, tfn 0400 600 892
fornamn.efternamn@fpa.fi

Ytterligare information till kunder:
www.fpa.fi.