Nya studerande kan söka studiestöd på nätet

Det lönar sig för nya studerande att söka studiestöd genast när man fått uppgift om studieplatsen. På så sätt kan man undvika ansökningsruschen i augusti-september.

Studiestödet kan sökas via FPA:s e-tjänst http://www.fpa.fi/etjanst. Där kan man ansöka om studiepenning, bostadstillägg och om statsgaranti för studielån eller lånegaranti i anslutning till vuxenutbildning. E-ansökan kan göras av alla som studerar antingen i Finland eller utomlands.

Den studerande kan sköta nästan alla sina studiestödsärenden på nätet: lämna in ansökan, återbetala eller annullera studiestöd och få stödet indraget samt även anmäla ändringar som inverkar på studiestödet. Vidare kan studeranden kontrollera hur mycket studiestöd han eller hon tagit ut och vilken inkomstgränsen är i samband med förvärvsarbete. E-tjänsten gör det också möjligt att kontrollera handläggningssituationen, utbetalningsdagar och belopp samt uppgifter om studielån och skolresestöd. Inloggningen sker med nätbankskoder.

Anvisningar i e-tjänsten om hur ansökningsblanketten ska fyllas i

Med e-ansökan är det lätt och tryggt att söka studiestöd. Då man fyller i e-ansökan behöver man inte tänka på vilka frågor som berör en själv och i vilken form frågorna ska besvaras. Tjänsten utnyttjar också registeruppgifter, t.ex. antagningsuppgifter.

E-tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och hjälper användaren genom anvisnings- och felmeddelanden. E-ansökningarna är mera fullständiga än ansökningar på pappersblankett, vilket innebär att handläggningen blir snabbare.

Om det behövs bilagor till ansökan ger e-tjänsten en bilageförteckning som studeranden kan skriva ut. Studeranden har två veckor på sig att lämna in de bilagor som krävs till FPA eller till studiestödsnämnden.

− Studiepenning och statsgaranti för studielån kan sökas genast när studeranden fått uppgift om studieplatsen. Bostadstillägg däremot lönar det sig att söka först när man fått bostad. På det här sättet kan ansökningar om studiepenning och statsgaranti handläggas snabbare, säger Ilpo Lahtinen, chefsplanerare för studiestödsgruppen vid FPA.

Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Närmare information för medier:
Studiestödsgruppen vid FPA:s avdelning för pensioner och utkomstskydd, chefsplanerare Ilpo Lahtinen,
tfn. 020 634 3254, fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för kunderna:
FPA:s servicenummer för studerande, tfn 020 692 229 (mån–fre kl. 8–18)

Studiestödet på Facebook
www.facebook.com/opintotuki

Prenumerera

Dokument & länkar