Skuld till FPA kan indrivas ur skatteåterbäring

FPA har drivit in skulder ur skatteråterbäringar genom utsökning sedan år 2007. Det gäller sådana skulder som uppstått till följd av indrivning av förmåner, t.ex. studiestöd eller underhållsbidragsskulder.

FPA kan be utsökningsmyndigheten utmäta skatteåterbäringen när kunden inte uppgjort en avbetalningsplan med FPA eller inte följt avbetalningsplanen. Kunden kan dock undvika utmätning av skatteåterbäringen om han eller hon betalar sin skuld till FPA enligt en avbetalningsplan. Av dem som avbetalar på underhållsbidragsskuld utmätas dock skatteåterbäringen.

FPA skickar inte något särskilt meddelande om att skulden utmäts. I stället skickar utmätningsmyndigheten ett förhandsmeddelande om kommande utmätning eller en betalningsuppmaning innan skatteåterbäringen utmäts. Om kunden betalar hela sin skuld till FPA efter påminnelsen verkställs inte utmätningen. I dessa fall får kunden inte heller någon betalningsanmärkning i utmätningsregistret.

Indrivning av överbetalda förmåner är en lagstadgad skyldighet för FPA. I slutet av år 2013 hade FPA 112 miljoner euro i överbetalda förmåner och 214 miljoner underhållsbidragsskulder att driva in.

Ytterligare information till kunder:

På webben

www.fpa.fi/aterkrav

www.fpa.fi/web/sv/underhallsstod_underhallsskyldig

www.fpa.fi/web/sv/studiestod_studielan