Studiestöd för en del av de studerande vid vuxengymnasier

I och med en ändring av lagen om studiestöd får från och med hösten en del av de studerande vid vuxen- och kvällsgymnasier rätt till studiestöd och skolresestöd. Stöd kan beviljas om den studerande genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen.

FPA hade hoppats att alla studerande vid vuxengymnasier som studerar på heltid skulle ha fått rätt till studiestöd på samma gång.

– Den som avlägger studier endast vid ett vuxengymnasium kan alltså fortfarande falla utanför både studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, konstaterar chefsplanerare Ilpo Lahtinen vid FPA:s studiestödsgrupp. Enligt Lahtinen gick det inte att ordna nödvändig tilläggsfinansiering i undervisnings- och kulturministeriets studiestödsbudget.

Den ändring av lagen om studiestöd som träder i kraft i augusti medför också en maximitid för studiestödet för studier på andra stadiet. Studiestödet beviljas för den tid som motsvarar studiernas omfattning. Om studierna fortsätter på heltid efter det, kan man få stöd också för denna tilläggstid. Efter det första året som överskrider den regelrätta studietiden har gymnasiestuderande och studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen 12 månader tid att slutföra sina studier. Efter det kan studiestöd inte längre beviljas.

Stödtiden för skolresestödet kan ändras

Den ändring i lagen om stöd för skolresor som träder i kraft 1.8.2013 ändrar bestämmelserna gällande stödmånaderna under läsåret. Den studerande kan få skolresestöd om han eller hon under en kalendermånad har minst 18 dagar som ingår i tiden för skolresestöd.

– Om studierna och de dagliga skolresorna börjar till exempel i augusti den 14:e eller tidigare, kan den studerande få skolresestöd för augusti. Men om skolan börjar den 15:e eller senare, kan skolresestöd beviljas först från ingången av september, förklarar chefsplanerare Piia Kuusisto vid FPA:s studiestödsgrupp.

Enligt Kuusisto ändras stödtiden för en del studerande jämfört med föregående år: för vissa blir stödtiden kortare och för andra längre.

– Det kan alltså gå så att den studerande fick skolresestöd för tio månader förra läsåret, men nu endast för nio månader, säger Kuusisto.

I och med lagändringen utgör lön för en period med inlärning i arbetet inte längre ett hinder för beviljande av skolresestöd.

Skolresestödet ersätter kostnaderna för de dagliga skolresorna. Gymnasiestuderande och studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan yrkesinriktad grundutbildning kan beviljas skolresestöd. Skolresan i ena riktningen ska vara minst 10 km och kostnaderna ska överstiga 54 euro i månaden.

Du kan kontrollera dina möjligheter att få skolresestöd och beräkna stödbeloppet och stödtiden med beräkningsprogrammen på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/berakningar.

Närmare information för kunder
www.fpa.fi/studerande

Servicenumret för studieförmåner är 020 692 229, vardagar kl. 8-18.

Närmare information för medier
chefsplanerare Piia Kuusisto, FPA:s studiestödsgrupp, tfn 020 634 3415
chefsplanerare Ilpo Lahtinen, FPA:s studiestödsgrupp, tfn 020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi

Prenumerera

Dokument & länkar