Underhållsbidraget och underhållsstödet justeras med index

Underhållsstödets och underhållsbidragets belopp sjunker med 0,26 procent från och med början av nästa år. Förändringen grundar sig på sänkningen av levnadskostnadsindex.

Underhållsstödet och underhållsbidraget är bundna till levnadskostnadsindex, som sjunker med 0,26 % från 1.1.2016. Det fulla underhållsstödet är från årsskiftet 154,77 euro per barn och månad. För närvarande är det fulla stödet 155,17 euro per månad, vilket betyder en minskning på 0,40 euro per månad.

FPA ändrar de löpande underhållsstöden automatiskt. Kunden behöver inte göra någonting med anledning av indexjusteringen.

Indexjusteringen sänker också underhållsbidraget som den underhållsskyldige betalar för sitt barn. Den som är underhållsskyldig betalar från januari underhållsbidrag minskat med 0,26 procent. Om FPA betalar underhållsstöd för barnet informerar FPA den underhållsskyldige om det nya underhållsbidragsbeloppet per brev.

Också inkomstgränserna för betalningsbefrielse i samband med underhållsbidragsskuld ändras i och med indexjusteringen. Betalningsbefrielse kan beviljas om den underhållsskyldige har inkomster på högst 1 092 euro per månad. Inkomstgränsen höjs med 273 euro för den underhållsskyldiges varje minderåriga barn med undantag av barn för vilka underhållsstöd har beviljats.

Närmare information för kunderna
www.fpa.fi/foralder

Servicenummer för barnfamiljer, vardagar 8–18, tel. 020 692 226.

Närmare information för medier
FPA, avdelningen för pensioner och utkomstskydd,
utvecklingschef Johanna Aholainen, tfn 040 355 9309,
fornamn.efternamn@fpa.fi

Dokument & länkar