Vårdenhetsval.fi presenteras på Läkardagarna 13–15.1.2016

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar www.vardenhetsval.fi på Läkardagarna 2016 i Messukeskus på avdelning 1F24.

Vårdenhetsval.fi är ett informationspaket om valfriheten inom hälso- och sjukvården. Webbplatsen är avsedd för vanliga medborgare, anställda inom hälso- och sjukvården och myndigheter. Den erbjuder information om anlitandet av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands samt om patientens rättigheter och ersättning av kostnader. För webbplatsen ansvarar kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård vid FPA i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet.

Informationsbank för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården

Webbplatsen har en egen avdelning för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Där finns samlad information om bland annat vård för patienter från utlandet, fakturering av vårdkostnader och statlig ersättning samt om att skicka patienter utomlands för vård.

– Vårdenhetsval.fi är den första riksomfattande webbplatsen som innehåller heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården, säger chefen för kontaktpunkten Noora Heinonen. – Webbplatsen är en utmärkt hjälp också för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som kan utnyttja informationen i sitt eget arbete och visa patienterna hur man använder webbplatsen.

Kom till avdelning 1F24 för en presentation av webbplatsen

Sakkunniga vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA är anträffbara på avdelning 1F24 i hall 1 under Läkardagarna. Där presenterar de Vårdenhetsval.fi under hela evenemanget.

I läkardagarna deltar också FPA:s Kanta-tjänster som presenterar en ny tjänst för läkare som är avsedd att tas i bruk 2016. Kelain är en webbaserad recepttjänst som gör det möjligt att skriva och hantera ett elektroniskt recept. Kelain-tjänsten presenteras i hall 1, Sal 1a.

Närmare information för medierna:
Chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Noora Heinonen, tfn 040 481 4481, fornamn.efternamn@fpa.fi

FPA, Kanta-tjänster, kommunikationsspecialist Pirjo Ikävalko, tfn 040 687 9964, fornamn.efternamn@fpa.fi, www.kanta.fi

Närmare information för kunder:

www.hoitopaikanvalinta.fi

www.vardenhetsval.fi

www.choosehealthcare.fi

Prenumerera

Dokument & länkar