Villkoren för alterneringsledighet ändras

En lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet skärper villkoren för alterneringsledighet.

Den maximala längden på alterneringsledigheten har förkortats till 180 dagar. Nu ska ledigheten tas ut i en sammanhängande period, det vill säga alla 100–180 dagar på en gång.

Ett villkor för alterneringsledighet är 20 års arbetshistoria. Alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som den alterneringslediga skulle ha rätt till som arbetslös.

Arbetstagaren avtalar med sin arbetsgivare och arbets-och näringsbyrån om alterneringsledigheten.

Den som blir alterneringsledig ansöker om alterneringsersättning från sin egen arbetslöshetskassa. Den som inte hör till en arbetslöshetskassa ansöker om ersättning från FPA. Ersättningen är i så fall 22,88 euro per dag.

Närmare information för kunderna:

Servicenumret för arbetslöshetsförmåner: 020 692 230, vardagar kl. 8–18.

www.fpa.fi/utanarbete

www.te-tjanster.fi

www.tyj.fi

Prenumerera

Dokument & länkar