Kemikalieinspektionen på Underbara Barn 2017


Fotograf: Kalle Björklöf, Kemikalieinspektionen

Några av de medarbetare från Kemikalieinspektionen som medverkar på mässan Underbara Barn 2017

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Prenumerera