Behandling mot bakterier i kläder saknar ofta effekt

Pressmeddelande den 23 november 2015

Antibakteriell behandling av kläder och andra textilier saknar ofta effekt, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Två av tre testade textilprodukter hade ingen bakteriedödande effekt kvar efter att ha tvättats tio gånger.

Vår studie visar att antibakteriell behandling av textilier i många fall är verkningslös. Det blir närmast en slump om man råkar köpa ett plagg som har funktionaliteten kvar efter några tvättar, säger Ulrike Frank, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kläder som är antibakteriellt behandlade marknadsförs ofta med argument om att det förhindrar dålig lukt. Ibland påstås textilierna även ha hygieniska fördelar.

Kemikalieinspektionen har testat den antibakteriella aktiviteten i 25 textilprodukter som marknadsfördes som luktfria eller antibakteriella. Nästan en tredjedel av de behandlade textilierna, 28 procent, saknade bakteriedödande effekt redan från början. 40 procent hade viss antibakteriell verkan vid inköp, men efter tio tvättar var den borta. Endast en tredjedel, 32 procent, av de undersökta textilierna hade antibakteriell verkan kvar även efter tio tvättar.

Antibakteriellt behandlade kläder bör av miljöskäl inte användas i onödan, och behandlingen har ofta bara en begränsad effekt. Gör ett medvetet val i butiken och tänk igenom om du verkligen behöver ett plagg med sådan här behandling, säger Ulrike Frank.

I en studie 2011 analyserade Kemikalieinspektionen sportkläder, strumpor och disktrasor före och efter tvätt. Myndigheten undersökte då halten av de bakteriedödande ämnena triklosan, triklokarban och silver i textilierna. Studien visade att i genomsnitt 60 procent av ämnena tvättades ut efter tio tvättar. Den nya studien har gjorts genom att Kemikalieinspektionen har undersökt textilierna från den tidigare studien på nytt.

Syftet med den nya studien har varit att ta reda på om förlusten av de bakteriedödande ämnena lett till minskad funktionalitet, eller om det som är kvar av ämnena efter tvätt fortfarande har en antibakteriell effekt. I studien testades om tillväxten av bakterier var mindre i behandlade textilier jämfört med obehandlade textilier. Varje minskning av bakterietillväxt tolkades i studien som antibakteriell aktivitet.

Så kallade biocidprodukter, som kläderna behandlas med, är giftiga för en eller flera målorganismer, som till exempel bakterier. Men flera av dessa biocider är också giftiga för andra organismer och även för oss människor. När man använder biocider för ofta eller för ospecifikt kan det även bidra till resistensutveckling.

Läs mer:

Hela Kemikalieinspektionens rapport

Kemikalieinspektionens tidigare studie från 2011

För mer information, kontakta gärna:

Ulrike Frank, utredare, 08-519 41 321, 076-504 13 21

Björn Malmström, pressansvarig, 08-519 41 338, 076-504 13 38

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Prenumerera

Citat

Gör ett medvetet val i butiken och tänk igenom om du verkligen behöver ett plagg med sådan här behandling
Ulrike Frank