Kemikalieinspektionen lanserar ny webbplats

Pressmeddelande den 10 november 2015

Kemikalieinspektionen lanserar i dag sin nya webbplats. Designen och strukturen har gjorts om för att det ska vara lätt att navigera och hitta rätt information. Webbplatsen ska fungera bra oavsett om man använder dator, surfplatta eller smartphone.

– Vi har utgått från användarnas behov när vi arbetat om webbplatsen. Det ska vara enkelt att hitta den information som våra besökare oftast letar efter, säger Kalle Björklöf, webbansvarig på Kemikalieinspektionen.

Från förstasidan på Kemikalieinspektionens nya webbplats har informationen grupperats och anpassats särskilt för företag, inspektörer och konsumenter. Innehållet är också delvis nytt. På webbplatsen finns bland annat nya guider för företag som vill ansöka om godkännanden för växtskyddsmedel eller bioicidprodukter.

Kemikalieinspektionens nya webbplats är responsiv, vilket betyder att den ska fungera såväl för dator som för telefon och surfplatta. Länkar till Kemikalieinspektionen kommer i de flesta fall att dirigeras direkt till den sida på den nya webbplatsen som är mest lik den sida som länken tidigare gick till.

– Alla som i dag länkar till oss från sina webbplatser kan behöva kontrollera att länkarna fortfarande fungerar, säger Kalle Björklöf.

Kemikalieinspektionen har samarbetat med webbyrån Mogul i arbetet med att utveckla och göra om webbplatsen.

Kemikalieinspektionens webbplats:

www.kemikalieinspektionen.se

För mer information, kontakta gärna:

Kalle Björklöf, webbansvarig, 08-519 41 127, 076-504 11 27

Björn Malmström, pressansvarig, 08 519 41 338, 076-504 13 38

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Prenumerera