Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen arrangerar en serie seminarier för en giftfri vardag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och länsstyrelserna. Seminarierna fokuserar bland annat på kemikaliesmart upphandling. Turnén som startar i Malmö på onsdag den 8 mars riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

– Turnén är ett led i att möta det stora intresset som finns i många kommuner för en giftfri miljö och en giftfri vardag. Genom att exempelvis ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan kommunerna minska riskerna för att barn och unga utsätts för skadliga kemikalier vardagen, säger Susan Strömbom, Kemikalieinspektionens projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag.

Under seminarierna kommer Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten att dela med sig av kunskaper och erfarenheter om bland annat kemikaliesmart upphandling. Kemikalieinspektionen berättar om hur man kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier, samt om vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur kommuner, landsting och regioner kan ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling och hur kraven kan följas upp.

Seminarieturnén kommer att pågå under 2017 och 2018, med totalt 21 utbildningsdagar. Det första seminariet äger rum i Malmö onsdagen den 8 mars 2017. Turnén går sedan vidare till Halmstad torsdagen den 9 mars. Närmast därefter följer datum i Luleå (21 mars), Umeå (22 mars), Linköping (5 april) och Nyköping (6 april).

Seminarierna vänder sig till alla som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor, till exempel upphandlare, inköpare, leverantörer, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateger, chefer och politiker.

För mer information, kontakta gärna:

Susan Strömbom, projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag, 08-519 41 343

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Anmälan, turnédatum och kommunnätverk

Anmälningar till seminarierna görs via länsstyrelsernas webbplatser. Här är turnéplanen fram till i september (fler datum tillkommer senare):

 • Malmö den 8 mars (anmälningstiden har gått ut)
 • Halmstad den 9 mars (anmälningstiden har gått ut)
 • Luleå den 21 mars (anmälningstid till och med den 13 mars)
 • Umeå den 22 mars (anmälningstid till och med den 15 mars)
 • Linköping den 5 april (anmälningstid till och med 28 mars)
 • Nyköping den 6 april (anmälningstid till och med 23 mars)
 • Falun den 26 april (anmälningsformulär kommer senare)
 • Gävle den 27 april (anmälningsformulär kommer senare)
 • Kalmar den 9 maj (anmälningsformulär kommer senare)
 • Karlskrona den 10 maj (anmälningsformulär kommer senare)
 • Karlstad den 19 september (anmälningsformulär kommer senare)
 • Göteborg den 20 september (anmälningsformulär kommer senare)

Du kan hålla koll på kommande datum för seminarieturnén på Länsstyrelsernas webbplats för regional utveckling och samverkan (RUS) och i Kemikalieinspektionens kalender på webben.

Kemikalieinspektionen har initierat ett kommunnätverk för en giftfri vardag. Genom nätverket finns en plattform för långsiktig samverkan om kemikaliefrågor för kommuner. Viktiga samverkansområden är kemikaliekrav vid upphandling, kemikaliekrav vid byggande, utbyte av befintliga produkter och varor, utbildningsinsatser och framtagande och genomförande av kemikaliehandlingsplaner. Du kan läsa mer om kommunnätverket och hur du går med i nätverket här.

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Prenumerera

Citat

Genom att exempelvis ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan kommunerna minska riskerna för att barn och unga utsätts för skadliga kemikalier vardagen.
Susan Strömbom, Kemikalieinspektionens projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag