Ny webbplats ska minska risken för kemiska olyckor i hemmet

Pressmeddelande den 24 november 2015

På den nya webbplatsen hannashus.se får barn lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter. Syftet är att minska antalet olyckor i hemmet.

Varje år skadas flera hundra barn på grund av att de har kommit i kontakt med farliga kemiska produkter som är vanliga i våra hem, såsom tändvätska, maskindiskmedel eller tvättmedel. För att skydda barnen bättre och öka medvetenheten hos både barn och vuxna om den viktiga varningsmärkningen lanserar nu Kemikalieinspektionen, i ett samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge, den pedagogiska webbplatsen hannashus.se.

– Vi hoppas att lärare ska använda hannashus.se i undervisningen. Olycksstatistiken skulle sannolikt gå ner om fler människor blev medvetna och uppmärksammade varningsmärkningarna på farliga kemiska produkter, säger Ingrid Wirén, handläggare på Kemikalieinspektionens upplysningsenhet.

På hannashus.se kan barnen klicka sig runt bland olika vardagssituationer i hemmet och svara på frågor om varför de tror att Hannas mamma, syster, pappa eller bröder gör på ett visst sätt, i kontakten med farliga kemiska produkter.

Självklart är det alltid föräldrarnas ansvar att förvara och använda farliga kemiska produkter på ett säkert sätt. Men om kunskapen om produkterna ökar bland barnen hoppas vi att olyckorna ska minska. Barnen kanske också upplyser sina föräldrar om varningsmärkningen, vilket också kan minska riskerna, säger Ingrid Wirén.

Hannashus.se har tagits fram genom samarbete med nordiska myndigheter med finansiering av Nordiska ministerrådet.

www.hannashus.se

För mer information, kontakta gärna:

Ingrid Wirén, handläggare, 076-504 11 55

Erika Witasp Henriksson, handläggare, 076-504 13 88

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Prenumerera