Kentor utvecklar nytt medlemssystem till ett av Sveriges största fackförbund

Ett av Sveriges största fackförbund har valt Kentor som leverantör av sitt nya verksamhetssystem baserat på Microsofts Dynamics CRM för administration av cirka 600 000 medlemmar.

Kentor ska leverera ett modernt och användarvänligt verksamhetsstöd med komplexa systemintegrationer och krav på hög tillgänglighet och kapacitet. Det nya systemet ger fackförbundet en framtidssäkrad lösning, sänkta förvaltningskostnader och stora möjligheter att vidareutveckla sitt systemstöd efter verksamhetens behov.

Kentor har många års erfarenhet av att leverera lösningar till fackföreningar och andra typer av medlemsorganisationer både i Sverige och Norge. Kentors styrka är djup verksamhetskompetens inom fackföreningar, stor erfarenhet av CRM-lösningar och lång erfarenhet av att leverera komplexa systemlösningar.

Den valda CRM-plattformen från Microsoft skapar en kostnadseffektiv administration av medlemshantering, avisering och avtal samtidigt som den ger stora möjligheter till riktade utskick och kampanjer.

”Fackförbundens förutsättningar har förändrats väldigt mycket under de senaste åren och ett modernt CRM-baserat verksamhetsstöd blir mycket viktigt i arbetet med att både behålla medlemmar och värva nya.” säger Urban Berlinde, VD på Kentor.

Lösningen bygger på en standardlösning av Microsoft Dynamics CRM och NAV, och levereras av Kentor tillsammans med NAB Solutions.

Urban Berlinde
VD Kentor
Mobil: 0708-96 50 27
E-post: urban.berlinde@kentor.se


Kentor är ett IT-konsultbolag som levererar affärskritiska IT-lösningar till stora och medelstora företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Kentor ett bolag inom TeleComputing-koncernen och har 270 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, St. Petersburg och Oslo. www.kentor.se

Taggar:

Om oss

Kentor är ett IT-konsultbolag som levererar affärskritiska IT-lösningar till stora och medelstora företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Kentor är ett bolag inom TeleComputing-koncernen och har 270 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, och St. Petersburg.

Citat

Fackförbundens förutsättningar har förändrats väldigt mycket under de senaste åren och ett modernt CRM-baserat verksamhetsstöd blir mycket viktigt i arbetet med att både behålla medlemmar och värva nya.
Urban Berlinde, VD Kentor