Keolis överprövar Skånetrafikens upphandling av busstrafik i Malmö

Keolis har lämnat in en överprövning till förvaltningsrätten gällande Skånetrafikens upphandling av busstrafik i Malmö Södervärn.

För att få ut mer information om Nobinas anbudshandlingar har Keolis lämnat in en överprövning till förvaltningsrätten. Anledningen är att Keolis vill få det klargjort om Nobina vid inlämnandet av sitt anbud levde upp till Skånetrafikens obligatoriska krav gällande bl a ekonomisk stabilitet. Vid det aktuella tillfället saknade Nobina en långsiktig finansiering, vilket bekräftats av kreditinstitutet Standard and Poor`s som vid tidpunken sänkt Nobinas kreditbetyg.

-  I Skånetrafikens underlag står det att endast företag med tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning ska få medverka i upphandlingen. Vi har försökt granska Nobinas ansökningshandlingar men på grund av Skånetrafikens sekretessbeslut har vi bara tillgång till begränsade delar. I en bransch där flera företag brottas med lönsamheten är det ytterst viktigt att alla deltar och konkurrerar på lika villkor. Vi riskerar annars att resenärerna blir de stora förlorarna när företag med svag ekonomi inte kan leva upp till sina löften, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.

Johan Nordfjäll, pressekreterare Keolis Sverige. Telefon: 072-513 60 93

Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar.  Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Sundsvall, Östergötland och Närke.  Busslink är namnet på Keolis Sveriges busstrafik. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 13 länder på tre kontinenter. 
www.keolis.se

Taggar:

Om oss

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro län. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. www.keolis.se

Prenumerera