Keolis satsar på framtidens kollektivtrafik i samarbete med kunderna

En kollektivtrafik som verkligen matchar kundernas behov och vanor. Det är syftet med den stora resvaneundersökning som Keolis Sverige just nu genomför på uppdrag av SL. Totalt intervjuas cirka 5 000 invånare i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Lidingö och Nynäshamn. 

-       Att utveckla kollektivtrafiken kan vara kostsamt. För att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar måste man innan förändringar genomförs säkerställa att linjenät och turtäthet verkligen kommer att matcha kundernas efterfrågan och behov, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling på Keolis Sverige.

Keolis metod för att utveckla och lokalt anpassa en hållbar kollektivtrafik heter Neolis. Metoden har använts i drygt tio år av Keolis i Frankrike. Neolis har kontinuerligt utvecklats och förbättrats, ofta i samarbete med trafikhuvudmän. Idag ligger metoden till grund för såväl mindre förändringar inom linjenät som förändring av hela kollektivtrafiken i en stad.

Under 2012 och 2013 genomför Keolis, på uppdrag av SL, genomgripande Neolis analyser av busslinjenäten i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Lidingö och Nynäshamn. När resvaneundersökningen, som är en del i Neolis analysen, genomförts vidtar linjenätsanalyser och potentialbedömningar. Allt i syfte att få en kostnadseffektiv och hållbar kollektivtrafik som svarar mot kundernas behov och efterfrågan.

-          Jag är stolt över att vi nu kan introducera Neolis i Sverige. Resultatet ger oss en helhetsbild av människors resemönster och det hjälper oss att komma fram till förbättringar som gör en skillnad för våra kunder och ökar resandet med kollektivtrafiken, säger Elisabeth Andreasson.

Resultatet beräknas vara klart under 2013 och effekterna kommer att bli synliga i SL trafiken under 2014.

För mer information

Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling, 070-577 57 69 


Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar. Busslink är namnet på Keolis Sveriges busstrafik.
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafiken. www.keolis.se

Om oss

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro län. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. www.keolis.se

Prenumerera