Kundpanel för resenärer och boende i Nacka och Värmdö

Under mars genomför Keolis en kundundersökning om busstrafiken bland resenärerna i Nacka och Värmdö. I anslutning till undersökningen bjuds intresserade och engagerade resenärer in att bli medlemmar i en helt ny kundpanel för Nacka och Värmdö.  

- Kundernas åsikter är A och O för att vi ska kunna erbjuda rätt service. Därför bjuder vi in till ett helt nytt forum för snabb och direkt dialog om service och utbud, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling på Keolis.


Målet är att minst 1 000 Nacka- och Värmdöbor eller resande i området ska anmäla sig till den webbaserade kundpanelen och regelbundet tycka till om busstrafiken. Genom sitt engagemang kan resenärer vara med och påverka framtidens busstrafik i området.

Enkäten och kundpanelen nås via dator eller mobil på: www.keolis.se/kundpanelen

För mer information
Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling, 070-577 57 69

Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör och ansvarig för affärsutveckling, 070-577 57 69

Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar. Busslink är namnet på Keolis Sveriges busstrafik.
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafiken. www.keolis.se

Om oss

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro län. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. www.keolis.se

Prenumerera