Bostadsaktiebolagen och renoveringarna främmande för bostadsköparna - Bristen på information försvårar köpet av bostad

Över 80 % av de finländare som överväger att köpa bostad under de följande tolv månaderna anser att bristen på information försvårar köpbeslutet, enligt 41 % rentav i betydande grad. Mer information efterlyses i synnerhet om bostadsaktiebolagen och renoveringarna samt kostnaderna för dem. Danske Bank, Kiinteistömaailma och Fennia erbjuder nu en ny låneförhandlingsmodell, som bättre stöder köpbeslutet och där kunden utöver finansiering också får råd för bedömningen av bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning och renoveringskostnaderna.

Fastän förtroendet för ekonomin är lågt bland de finländska konsumenterna redan fjärde året i följd, tycks planerna på att köpa bostad inte ha försvunnit någonstans. Enligt den undersökning som TNS Gallup gjort på uppdrag av Danske Bank överväger rentav 13 % av finländarna att köpa bostad under nästa år. Under det senaste året har 5 % av finländarna gjort slag i saken och köpt bostad. De aktivaste köparna har varit hushåll med en årsinkomst på 35 000–50 000 euro där man upplever att man klarar sig ”rätt hyggligt”.

Merparten av både dem som redan köpt bostad (77 %) och dem som först överväger ett köp (84 %) upplever att bristen på information gör det svårare att köpa bostad. Ett särskilt stort problem tycks bristen på information vara bland dem som överväger ett köp, eftersom hela 41 % berättade att det försvårar köpbeslutet i betydande grad.

– Att en så stor andel av deltagarna i enkäten överväger att köpa bostad under nästa år vittnar om en uppdämd efterfrågan. Det finns intresse att byta bostad, men av någon anledning skjuts köpbesluten upp. Utöver det krävande ekonomiska läget tycks bristen på information vara en viktig bidragande orsak till det, säger direktör med ansvar för privatkunder Kenneth Kaarnimo från Danske Bank.

I den första delen av enkäten som representerade befolkningen deltog 1 081 finländare. I den andra delen frågades 990 deltagare som nyligen köpt bostad eller som överväger att köpa bostad inom en snar framtid hur bra de upplever att de får information om bostäderna och bostadsaktiebolagen via säljannonserna på bostadsförmedlingssidorna på webben samt vilket behov av tilläggsinformation de har.

Bostadsaktiebolagens kommande planer och ekonomiska ställning väcker frågor

Enligt enkäten finns det en beställning i synnerhet på uppgifter om bostadsaktiebolagen. Behovet av mer information var störst när det gäller bostadsaktiebolagens planerade renoveringar och bostadsaktiebolagens ekonomiska ställning. Bostadsköparna önskade också mer information om bostädernas renoveringsbehov och priset på en renovering.

Resultaten får stöd av Kiinteistömaailmas senaste fastighetsmäklarbarometer:

– Enligt våra mäklare funderar kunderna ofta högt på priset på renoveringarna och uppskattar många gånger renoveringskostnaderna i överkant. Likaså uppskattar mäklarna att köparna inte nödvändigtvis kan ställa de väsentligaste frågorna om bostadsaktiebolaget, säger verkställande direktör Seppo Hämäläinen från Kiinteistömaailma.

Nästan hälften fattar köpbeslutet med bristfälliga uppgifter

Om objektet verkar lockande försöker de intresserade köparna aktivt reda ut de frågor som de inte fått svar på i säljannonsen. Mer information söks i första hand via fastighetsmäklaren (69 %), disponenten (63 %) eller bostadens nuvarande ägare (40 %).

Köparna upplever det ändå ofta som besvärligt och tidskrävande att skaffa mer information (25 %) och nästan hälften (46 %) hittade endast en del av den information som de sökte.

– Det verkar som om livets största anskaffning ofta måste göras med bristfälliga uppgifter. Då man till denna bristande information ännu lägger till det krävande ekonomiska läget i Finland och den höga arbetslösheten, är det verkligen inte att undra på om man inte vågar ta köpbeslutet, säger direktör med ansvar för privatkunder, Kenneth Kaarnimo från Danske Bank.

Låneförhandlingarna förnyas: Nu ingår också en bedömning av bostadsaktiebolaget och rekommendationer om hantverkare

Nya sätt att öka kunskapen och stödja köpbesluten söks nu med ett nytt servicekoncept, som utvecklats i samarbete mellan Danske Bank, Kiinteistömaailma och Fennia. Konceptet omfattar en bedömning av bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning, en bedömning av finansieringsbehovet för en ytrenovering av hemmet samt en förteckning över rekommenderade hantverkare.

En modell för bedömning av bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning finns från och med den 20 april på finska på webbadressen www.danskebank.fi/helpompikodinvaihto.

– Enligt TNS Gallup upplever bostadsköparna bostadsaktiebolagen som främmande. Bedömningsmodellen hjälper dem att fästa uppmärksamhet vid rätt saker och ger på detta sätt en bättre uppfattning om vilket bostadsaktiebolag som helst. Dessutom hjälper våra låneexperter i samband med låneförhandlingarna till med att uppskatta bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning, säger direktör med ansvar för privatkunder, Kenneth Kaarnimo från Danske Bank.

Servicekonceptet hjälper också bostadsköparen på traven då hemmet behöver en ytrenovering.

– Vi har utvecklat en räknare som bygger på Fennias ersättnings- och renoveringsstatistik. Med hjälp av räknaren kan kunden tillsammans med bankens låneexpert uppskatta priset på renoveringen. Vi erbjuder också information och kan rekommendera pålitliga hantverkare för renoveringen, säger vice verkställande direktör Kimmo Kilpinen från Fennia.

Kunderna informeras om tjänsten i Kiinteistömaailmas webbtjänst via chatten med Danske Banks låneexperter.

Tjänsten öppnas den 20 april. Expertrådgivningen i samband med låneförhandlingarna inleds i anslutning till bostäder som säljs via Kiinteistömaailma i Munkshöjden och i Haga i Helsingfors. Tjänsten kommer senare att utvidgas också till andra delar av Finland.

Danske Bank: CHECKLISTA OM BOSTADSAKTIEBOLAGET

1. Bekanta dig med renoveringshistorian och hur renoveringarna har finansierats.
2. Ta reda på vilka renoveringar som planerats för de närmaste åren och ta en titt på kostnadskalkylen.
3. Ta reda på om bolagsvederlaget täcker ett planmässigt underhåll av fastigheten.
4. Försök ta reda på om beslutsfattandet i bostadsaktiebolaget är smidigt och långsiktigt.
5. Bekanta dig utöver själva bostaden också med de gemensamma lokalerna i bostadsaktiebolaget.

Ytterligare information: En modell för bedömning av bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning samt en handledning med information och tips för dig som renoverar finns på finska från och med den 20 april på adressen www.danskebank.fi/helpompikodinvaihto.

YTTERLIGARE INFORMATION

Kenneth Kaarnimo, direktör med ansvar för privatkunder, Danske Bank, tfn 050 423 4124
Kimmo Kilpinen, vice verkställande direktör, Fennia, tfn 050 565 1299
Seppo Hämäläinen, verkställande direktör, Kiinteistömaailma, tfn 050 310 4090

Prenumerera