Fennia inleder samarbete om hälsovårdstjänster med Dextra

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Pihlajalinna Abp:s dotterbolag Dextra Oy har i dag skrivit under ett föravtal om samarbete, enligt vilket Dextra producerar hälsovårdstjänster till Fennias kunder som nationell huvudsamarbetspartner med ett långvarigt avtal. Samarbetet inleds redan 2015.

– Vårt mål är att vara branschens mest rekommenderade försäkringsbolag. I fortsättningen erbjuder vi våra olycksfalls- och sjukförsäkringskunder högklassig och smidig service med hjälp av Dextras läkarstationer och ett nytt kundserviceteam. Vi valde Pihlajalinna-Dextra som vår huvudsamarbetspartner utifrån en omfattande anbudstävling och ett omsorgsfullt bakgrundsarbete. Dextra är en samarbetspartner som är lik Fennia och i vars verksamhet betonas innovation och tillväxtvilja, konstaterar Fennias servicechef Tapio Korttilalli.

– Det är fint att Fennia valde oss som huvudsamarbetspartner för hälsovårdstjänster. En optimal vårdkedja och nöjda kunder hör till Dextras kärnkompetens. Vi vill erbjuda Fennias kunder utmärkt service snabbt och smidigt. I samarbete med Fennias försäkringsexperter utvecklar vi en allt mer kundinriktad och effektiv verksamhet, säger Pihlajalinna Abp:s vd Mikko Wirén.

Vårt gemensamma mål är att erbjuda kunderna snabb och rätt vård och rehabilitering samt utmärkt kundnöjdhet. Dextra bygger upp ett kundserviceteam för Fennia som erbjuder Fennias kunder högklassig hälsorådgivning och styr dem utan dröjsmål till närmaste Dextras läkarcentral eller till en annan samarbetspartner inom hälsovården.

Vi strävar tillsammans efter att göra vårdkedjan för patienter effektivare vad gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, förkorta tiden för arbetsoförmåga och förbättra kundnöjdheten. Dessutom samarbetar Fennia och Dextra inom serviceutveckling beträffande bland annat upprätthållande av arbetsförmåga och förebyggande av sjukdomar samt inom digitala tjänster. Fennia och Dextra Työterveys utvecklar också tillsammans servicekoncept inom arbetshälsovården för Fennias kundföretag.

Ytterligare information:

Tapio Korttilalli, servicechef Fennia, tfn 040 521 4498, 010 503 6037, tapio.korttilalli@fennia.fi

Mikko Wirén, vd Pihlajalinna Abp, tfn 050 322 0927

Prenumerera