Kommunalt anställda uppskjuter övergången till ålderspension mer än förut - arbetskarriären förlängs i genomsnitt med 10 månader

De kommunalt anställda har aktivt utnyttjat den möjlighet som den flexibla pensionsåldern erbjuder för fortsatt förvärvsarbete. Av de kommunalt anställda som i fjol gick i ålderspension uppsköt rentav 26 procent sin pensionering. År 2005 var motsvarande tal 8 procent. De som fortsätter att arbeta förlänger sin arbetskarriär i snitt med 10 månader i förhållande till sin egen pensionsålder. ”En typisk anställd som fortsätter att arbeta är en ämneslärare eller lektor som bor i Nyland. Lärarna utnyttjar pensionsflexibiliteten oftare än genomsnittet också i den andra riktningen, dvs. man går i ålderspension redan före pensionsåldern”, omtalar Kommunernas pensionsförsäkrings statistikplanerare Katinka Lybäck. Inom kommunsektorn har i synnerhet även läkarna, psykologerna, lantbruksavbytarna, löneräknarna, barnträdgårdslärarna, socialarbetarna samt de specialsakkunniga inkom kommunalförvaltningen skjutit upp sin övergång till ålderspension. Från och med ingången av 2005 har man kunnat gå i pension flexibelt i åldern 63–68 år. Om arbetstagarens yrkesbaserade pensionsålder har varit lägre än 63 år, kan han eller hon gå i ålderspension i denna lägre pensionsålder. Ämneslärare och lektorer går i ålderspension som de äldsta År 2008 gick de kommunalt anställda i ålderspension i snitt som 63–åringar. Ämneslärare och lektorer är de äldsta som går i ålderspension, ungefär i åldern 63,9 år. Som yngre än genomsnittet går för sin del i ålderspension bland annat primärskötare och närvårdare samt sjukskötare, som har allt lägre yrkesbaserade pensionsåldrar. Av de kommunalt anställda som gick i ålderspension år 2008 tidigarelade 19 procent övergången till ålderspension. Förutom ämneslärare och lektorer fanns bland dem som tidigarelade sin pensionering i genomsnitt mest personer i gruppen städare, köksbiträden, fastighetsskötare och familjedagvårdare. Förutom de yrkesbaserade pensionsåldrarna som håller på att slopas inverkar till exempel arbetets karaktär och belastning, de anställdas ålder och hälsa samt socioekonomiska skillnader mellan olika yrkesgrupper på i vilken ålder man går i pension. Även den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget påverkar övergången till pension och fortsatt förvärvsarbete. När man tar med invalid- och arbetslöshetspensioner, var medelåldern i fjol för dem som gick i pension från kommunsektorn 58,7 år. Under år 2008 gick totalt drygt 13 000 personer i pension från kommunsektorn. Ytterligare information lämnar: statistikplanerare Katinka Lybäck telefon 020 614 2727 eller e-post tilastot@keva.fi

Prenumerera

Dokument & länkar