Kommunernas pensionsförsäkrings verkställande direktör har ingen del i centerns valfinansiering

Helsingin Sanomat har i sin nyhet (16.6.2009) kopplat mig och den organisation som jag representerar till Centerns valfinansiering i riksdagsvalet år 2007. Statsminister Vanhanen och partisekreterare Korhonen hade i början av vintern 2007 inbjudit mig till eftermiddagskaffe på Villa Bjälbo för att diskutera aktuella frågor. Eftersom begäran till diskussion kom från högre ort ansåg jag mig inte kunna avböja detta sammanträffande. När de finansieringsfrågor som Helsingin Sanomat nämner dök upp under diskussionens gång, meddelade jag omedelbart statsministern att min roll i detta sammanhang är omöjlig. Jag påminde också om att den organisation som jag företräder inte kan vara med om att finansiera något som helst partis verksamhet, under inga som helst omständigheter. Statsminister Vanhanen sade att han väl förstår detta. För min del var diskussionen om saken därmed avslutad. Jag har inte heller varit med om att samla in pengar av företag – inte ensam och inte heller tillsammans med de övriga närvarande. Med vänlig hälsning Markku Kauppinen verkställande direktör Kommunernas pensionsförsäkring Telefon 0400 550 246, 020 614 2201

Prenumerera

Dokument & länkar