Endast en av fyra är helt nöjd med sin arbetsmiljö

Stockholm den 6 februari 2013

Enligt en ny undersökning från Kinnarps genomförd av Demoskop anser 94 procent att arbetsmiljön är viktig för att man ska trivas på kontoret. Väl genomtänkt design i arbetsmiljöer resulterar i ökad trivsel och prestation bland medarbetarna och större attraktionskraft som arbetsgivare. Enligt samma undersökning är dock endast 1 av 4 helt nöjd med arbetsmiljön på sin arbetsplats.

-       Att arbetsmiljön är viktig är ingen nyhet, men att den kan ha en så pass konkret påverkan på produktivitet och välmående som undersökningen visade, var en aning överraskande. Undersökningen stärker vår övertygelse om att skräddarsydda arbetsmiljöer, som tar hänsyn till individerna, är det absolut bästa, säger Elisabeth Slunge som är Brand, Range, Design Director på Kinnarps.

Demoskopundersökningen visar att:

  • 85 procent av kontorsarbetande svenskar upplever att deras prestation påverkas av deras arbetsmiljö
  • 92 procent av kontorsarbetare tycker det är viktigt att företag och andra arbetsgivare erbjuder en attraktiv arbetsmiljö
  • 94 procent av svenskarna upplever arbetsmiljön som viktig för att trivas på jobbet

Kinnarps har utöver denna Demoskopundersökning också gjort en djupgående analys av morgondagens arbetsmiljöer. Denna analys kommer att resultera i en rapport – Kinnarps Trend Rapport. Rapporten, som baseras på studier i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Polen, Belgien, Storbritannien och Tyskland, påvisar också att en väldesignad arbetsmiljö kommer att få stor påverkan när framtidens arbetsmiljöer ska utformas.

-       Som ett företag med innovativa idéer och kunskap inför framtiden är vi en drivande kraft i utvecklingen av arbetsmiljöer. Vi ser på design ur ett helhetsperspektiv och inte som en modern formgiven arbetsstol. Design har en större innebörd än så för oss på Kinnarps – det handlar om att skapa hållbara lösningar och bidra till välmående för människor, vare sig det är arbetsmiljö eller någon annan miljö, säger Paulina Lundström, Marketing and Communications Director på Kinnarps.

Kinnarps Trend Rapport släpps i sin helhet i mars och belyser åtta olika skiften som påverkar framtidens arbetsmiljö. Beställ rapporten på www.kinnarps.com/tr13

Bilagor:

- Faktablad med sammanfattning av Kinnarps Trend Rapport

- Foto på Elisabeth Slunge (vänster) och Paulina Lundström (höger)

För mer information, vänligen kontakta:

Ida Gustafsson, presskontakt Kinnarps AB
Telefon: +46 (0)51 53 80 572
E-mail:
ida.gustafsson@kinnarps.se

Om Kinnarps
Kinnarps skapar möbler och inredningslösningar som genom traditionellt hantverk, design och helhetsergonomi påverkar oss människor positivt – och det oavsett varför, hur och var vi jobbar, lär och möts. Det västsvenska företaget Kinnarps grundades år 1942 av Jarl och Evy Andersson. Företagets tradition inom nyska­pande design har alltid varit stark. Redan från början tillverkades till exempel främst möbler på beställning från arkitekter. Idag är Kinnarps en världsomspännande inredningskoncern som erbjuder innovativa och inspirerande helhetslösningar. Med full kontroll på hela kedjan från råvaror och produktion till leverans och installation, erbjuder Kinnarps produkter och koncept med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Kinnarps breda sortiment är framtaget för offentliga miljöer med inriktning mot kontor, skola, vård och omsorg – något som inte bara säkerställer hög flexibi­litet utan även valfrihet och kostnadseffektivitet åt kunden. Kinnarps produktutveckling har ett nära samarbete med internationellt erkända formgivare och produkterna har tilldelats ett stort antal designutmärkelser. I Kinnarpsportföl­jen finns produktvarumärkena Kinnarps, Drabert och Martin Stoll. Utöver detta kan även Kinnarps erbjuda ett stort kompletterande sortiment – dels från företagets systerbolag Materia, Skandiform och NC Nordic Care, dels från ett antal namn­kunniga samarbetspartners. Kinnarps är Europas ledande leverantör av inredningslösningar och finns representerat i ca 40 länder. Företaget har ca 2 700 anställda och omsättningen 2010/2011 uppgick till 4,2 miljarder SEK. Koncernen bedriver ett progressivt och djupgående miljöförbättringsarbete och uppfyller de ledande miljömärkningarnas krav. Kinnarps är även certifierat enligt ISO 9001 och 14001.
Läs mer på
www.kinnarps.com