Kinnarps och Luca Nichetto tillsammans på Milan Design Week – presenterar fem nyckelfaktorer för att designa kreativa arbetsplatser

Utvecklingen mot ett tankesamhälle ställer helt nya krav på oss och vår idéförmåga. Men hur gör man för att skapa miljöer som uppmuntrar till kreativitet? Kinnarps har inför sin medverkan på Milan Design Week spanat kring hur man med design och arkitektur kan skapa förutsättningar för kreativitet och identifierat fem tydliga nyckelfaktorer som designern Luca Nichetto sedan har visualiserat i en inspirerande installation. 

Vi går mot ett tankesamhälle där helt nya krav ställs på oss. I takt med att våra arbetsuppgifter går mot att bli allt mindre fysiska, ställs det högre krav på vår förmåga att lösa problem och tänka kreativt. Enligt en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Kinnarps upplever 85 procent av svenskarna att den fysiska arbetsmiljön påverkar prestationen på jobbet, och det kanske är extra tydligt när det kommer till kreativitet. Redan 2006 pekade forskaren Gerald Steiner på att traditionella arbetsplatser inte uppmuntrar till kreativt tänkande*. Idag är många medvetna om att vår fysiska miljö kan stimulera, men också hämma, vår kreativitet och arbetsplatserna håller därför på att förändras.

Kontorslandskapen, som när de föddes utformades för att kunna övervaka de anställda, får nu ge plats åt arbetsmiljöer som istället ska inspirera och utmana. Den kreativa processen behöver näring och en god arbetsmiljö kan ge sådan energi. Kinnarps har därför identifierat fem nyckelfaktorer som skapar förutsättningar för kreativitet. Det handlar om att utforma miljöer där det känns tryggt att ta risker, men också om att uppmuntra människor till lek och involvering.

Tillsammans med designern Luca Nichetto, som har sin bas både i Stockholm och i Venedig, har Kinnarps skapat en utställning på La Pelota i det kända designdistriktet Brera i Milano. Utställningen som går att se under Milan Design Week har fått namnet “Scandinavian Workspace” där Scandinative är en lek med begreppen “Scandinavian” och “creative”.

Besökaren kommer att få uppleva en dynamisk installation där Luca Nichetto och hans designteam har visualiserat Kinnarps fem nyckelfaktorer. Här möts man av oväntade arkitektoniska vägar som uppmuntrar till kreativitet, riskabla val som triggar den individuella fantasin, lekfullhet som neutraliserar sociala och hierarkiska strukturer och uppmuntrar till innovation och slutligen informella mötesplatser som främjar uppkomsten av kreativa lösningar. Målet med installationen, som är byggd i flera nivåer och som hela tiden ger besökaren nya perspektiv, är att koppla samman design och kreativitet på arbetsplatsen på ett inspirerande och dynamiskt sätt.

Utställningen är uppbyggd av labyrintliknande stigar som hela tiden förändras med hjälp av väggar som rör sig. Det är en konceptuell arbetsplats som visas upp, där besökarna möts av en variation av färger, strukturer och miljöer blandat med öar med grönområden med träd och växter. Gångstråk på två sidor av utställningen skapar en upphöjd stig, där det går att få en överblick över de olika arbetsytorna. Här visas miljöer för både lek, koncentration, möten, avslappning och samtal. I lekområdet finns också en litet vattendrag, där Luca har inspirerats av de många sjöarna i Sverige och barndomsminnena av att kasta macka mot vattenytan.

”Jag tror verkligen på en typ av organisk arbetsplats, någonting som rör sig och förändras beroende på de människor som bor och arbetar på det utrymmet. Det finns ett ökande missnöje med de öppna kontorslandskapen, så i Scandinative Workspace har jag visualiserat en alternativ väg; en oväntad kombination av nivåer, rum och stigar som får människor att stöta in i varandra och börja skapa idéer tillsammans. Jag brukar tänkta att en arbetsplats byggs av olika makro- och mikrosamhällen, en plats där människor interagerar och där kreativitet uppmuntras, säger Luca Nichetto.

“Vi ser att företag idag i allt större utsträckning behöver skapa förutsättningar för innovation och fritt tänkande hos de anställda och att våra arbetsmiljöer spelar en oerhört viktigt roll. För att starta samtal och guida våra kunder var det spännande för oss att försöka identifiera vilka beståndsdelar som underbygger kreativitet och visualiserar det tillsammans med Luca Nichetto”, säger Paulina Lundström, marknads- och kommunikationsdirektör på Kinnarps. 

Kinnarps fem nyckelfaktorer för kreativitet:

1. Möjlighet till förändring

Att ge människor makten att själva förändra sin omgivning utefter sina behov ger förutsättningar för fritt tänkande

2. Oförutsägbarhet i lokalerna

Desorienterande arkitektoniska lösningar uppmuntrar till kreativitet

3. Trygga miljöer

Att skapa miljöer och sammanhang som upplevs som trygga - det gör att vi vågar ta risker

4. Plats för lek

Hela kontoret behöver inte bestå av rutschkanor och tv-spelsrum, men utrymmen där människor uppmuntras att leka är positivt då det neutraliserar sociala och hierarkiska strukturer och gör det möjligt att vara innovativ

5. Samlas vid kaffemaskinen

En majoritet av kreativa lösningar kommer från informella möten. Kaffemaskinen, ett utrymme för fika eller sittplatser där många anställda rör sig är ett sätt att få människor att mötas spontant


*Referens: http://www.unizar.es/sociocybernetics/congresos/DURBAN/papers/steiner.pdf


För mer information kontakta gärna:

Ida Gustafsson, Kinnarps AB, ida.gustafsson@kinnarps.se, +46 515 383 89

OM KINNARPS 

Kinnarps är en svensk inredningskoncern som erbjuder innovativa och inspirerande helhetslösningar för arbetsmiljöer. Vårt huvudkontor ligger i Kinnarp, i västra Sverige, där företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Vi är fortfarande ett familjeägt företag som idag är ledande i Europa i vår bransch och finns representerade i ca 40 länder. Vår utgångspunkt är hållbarhet, välmående och lönsamhet för de som använder de miljöer vi skapar. Idag inreder vi alla typer av arbetsplatser - kontor, skola/utbildning och vård/omsorg. Vi kontrollerar hela processen. Från idé och produktion till distribution och montering. Allt för maximal effektivitet, med hög kvalitet och med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vår mer än 70-åriga tradition har gett oss gedigen kunskap och erfarenhet. Vi arbetar även kontinuerligt med att analysera vilka trender som kommer att påverka morgondagens arbetsmiljöer. Med våra produktvarumärken Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia, Skandiform och NC Nordic Care erbjuder vi hållbara lösningar med olika uttryck. Vi har även ett brett kompletterande sortiment från ett antal erkända samarbetspartners. Kinnarps har ca 2 500 anställda och omsättningen 2012/2013 uppgick till 3,8 miljarder SEK. Koncernen bedriver ett progressivt och djupgående miljöförbättringsarbete och uppfyller de ledande miljömärkningarnas krav. Kinnarps är även certifierat enligt FSC®, ISO 9001 och 14001. Läs mer på www.kinnarps.com

OM LUCA NICHETTO 

Luca Nichetto föddes 1976 i Venedig, där han även studerade på the Art Institute. Efter det följde studier på the University Insitute of Architecture of Venice (IUAV), där han tog examen i industriell design. Han började sin professionella karriär 1999 med att designa sitt första projekt I Muranoglas för Salviati. Samma år påbörjade han samarbete med Foscarini, för vilka han inte bara har designat produkter, utan även arbetat som konsult med produktutveckling och research för nya material (2001-2003). 2006 startade han en egen designbyrå, Nichetto&Partners, som specialiserar sig på industriell design och konsulttjänster inom design. 2011 öppnade han en andra verksamhet I Stockholm, Sverige. Det var även då han började röra sig från objekt och mot inredningsdesign och arkitektur. Under sin karriär, har NIchetto tilldelats ett flertal internationella priser, och han har föreläst och hållit många föreläsningar och workshops på olika universitetet, både i Italien och utomlands. Han utsågs även till professor på IUAV University of Venice Faculty of Arts and Design. Tillsammans med sin kollega och vän designade han och tog fram en kollektion av sju nya produkter med namnet Nichetto=Nedno, vilket ledde till en utställning på Milan Design Week och Tokyo Design Week. Idag samarbetar Nichetto med ett flertal olika italienska och internationella företag. Läs mer på www.lucanichetto.com

Taggar: