Fusion av Transcom AB och Transcom Europe S.A. skapar ett av Europas största callcenter-företag

Fusion av Transcom AB och Transcom Europe S.A. skapar ett av Europas största callcenter-företag Industriförvaltnings AB Kinnevik och SEC (Société Européenne de Communication S.A.) har träffat en överenskommelse att slå samman all callcenter-verksamhet i Transcom AB och Transcom Europe S.A. Detta gäller fr o m den 1 april 2000. Det nya företagets namn blir Transcom World Wide S.A. Den nya organisationen kommer att bli en av Europas största callcenter- företag med verksamheter i 11 länder, nämligen i Sverige, Luxemburg, Norge, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Italien, Nederländerna, Schweiz och Österrike. Den nuvarande verksamheten består av 17 callcenters. Med förväntad tillväxt och och ytterligare etableringar i fler europeiska länder kommer en betydande ökning av etableringar att ske redan i år. Det nya företaget har över 4.300 anställda som handhar mer än 3 miljoner kundkontakter per månad. Företaget utför tjänster framförallt till industrier som telekommunikation, rese- & turism, finans och energi. Drivkraften till denna sammanslagning är vår önskan att kunna möta det ökande behovet av kundtjänster i hela Europa. Transcom World Wide är unikt genom att det kan tillmötesgå kunders krav på samtliga europeiska språk. Tillväxten i denna bransch har varit 35-40% per år. Transcoms tillväxttakt är avsevärt högre. Stockholm den 20 mars 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar