HANDEL MED NYA INVIKAKTIER PÅBÖRJAS 29 JULI

HANDEL MED NYA INVIKAKTIER PÅBÖRJAS 29 JULI Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att de nya Invikaktier som utges som fusionsvederlag i fusionen med Kinnevik beräknas vara bokförda på mottagar-nas, de före detta ägarna av Kinnevikaktier, konton måndagen den 2 augusti 2004. Handeln med de nya Invikaktierna påbörjas torsdagen den 29 juli 2004. Invik kommer från samma dag att ingå i Stockholmsbörsens Attract 40. Som tidigare meddelats upplöses Kinnevik som bolag i och med att Bolagsverket (tidigare PRV) registrerar fusionen. Kinnevik har därför ansökt om avnotering från Stockholms-börsen och sista dag för handel med Kinnevikaktien är fredagen den 23 juli 2004. Bolagsverket avser att registrera fusionen och emissionen av de nya Invikaktierna onsdagen den 28 juli 2004. För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 (0) 7747 822 406 Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT20040/wkr0001.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar