Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar idag att U.S. Securities and Exchange Commission har godkänt Kinneviks prospe

Stockholm, New York, - 15 mars 2000 - Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelar idag att U.S. Securities and Exchange Commission har godkänt Kinneviks prospekt 20-F för notering av serie A och serie B ADS-aktier vid Nasdaq National Market System ("Nasdaq") i New York. Från och med idag har det blivit möjligt att handla i Kinneviks ADS-aktier på den amerikanska Nasdaq-börsen under symbolerna KVIKA och KVIKB. En Kinnevik ADS-aktie av serie A respektive serie B motsvarar en Kinnevik- aktie av serie A respektive serie B. Förutom på Nasdaq handlas Kinnevik-aktien dessutom på Stockholms Fondbörs A-lista under symbolerna KINVA och KINVB. Kinnevik har investeringar huvudsakligen inom telekom- och kundservice- sektorn samt inom skogsindustrin. Stockholm den 15 mars 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK Vigo Carlund VD För ytterligare information: Vigo Carlund 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar