Industriförvaltnings AB Kinnevik har konverterat sina konvertibla förlagslån i Société Européenne de Communication S.A.

Industriförvaltnings AB Kinnevik har konverterat sina konvertibla förlagslån i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) den 22 november 1999. Det första konverteringslånet som utfärdades i mars 1998 uppgick till DEM 250 miljoner till en konverteringskurs om DEM 2,00 motsvarande totalt 125.000.000 aktier serie A. Kinnevik och Millicom International Cellular S.A. (MIC) begärde förtida konvertering och Kinneviks andel av lånet motsvarar 81.250.000 aktier serie A. Det andra konverteringslånet som utfärdades i mars 1999 uppgick till DEM 200 miljoner till en konverteringskurs om DEM 6,52 motsvarande totalt 30.674.846 aktier serie A. Kinneviks andel av lånet motsvarar 15.337.423 aktier serie A. Som en följd av detta beslöt SECs styrelse att utöka aktiekapitalet med DEM 450 miljoner motsvarande 155.674.846 aktier serie A. Efter konvertering uppgår Kinneviks aktieinnehav till 232.891.346 aktier serie A samt 1.614.394 aktier serie B. Kinneviks totala innehav motsvarar 49,86 % av aktierna i SEC. Vigo Carlund, Kinneviks VD och koncernchef: "Det konvertibla förlagslånet har möjliggjort för SEC att växa kraftigt och tillvarata möjligheterna inom de nyligen avreglerade telekommunikationsmarknaderna i Europa och bygga en kundbas överstigande 2,2 miljoner abonnenter. Konverteringen ökar Kinneviks ägarandel i SEC i samband med att SEC omvandlar sina konvertibla förlagslån till eget kapital och stärker därmed sin balansräkning inför finansiering av fortsatt tillväxt." Stockholm den 23 november 1999 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK Vigo Carlund VD och koncernchef För ytterligare information: Vigo Carlund 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar