Kinnevik säljer

Kinnevik säljer Kinnevik säljer sin andel i NetSys Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") har sålt sin andel i NetSys Technology Group AB ("NetSys") till Allmänna Pensionsfonden, Sjätte fondstyrelsen. ("6:e AP-fonden"). NetSys erbjuder tjänster som sammanför människor och information med hjälp av Internet- och intranetbaserade lösningar. Denna verksamhet ligger utanför Kinneviks kärnverksamhet vilket gjorde det naturligt att sälja när Kinnevik fick ett erbjudande från 6:e AP-fonden. Kinneviks realisationsvinst uppgick till 15 miljoner kronor. Stockholm den 22 maj 1998 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/1998/05/22/20040823BIT22200/wkr0001.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar