Kinnevik säljer sin andel i NetSys

Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") har sålt sin andel i NetSys Technology Group AB ("NetSys") till Allmänna Pensionsfonden, Sjätte fondstyrelsen. ("6:e AP-fonden"). NetSys erbjuder tjänster som sammanför människor och information med hjälp av Internet- och intranetbaserade lösningar. Denna verksamhet ligger utanför Kinneviks kärnverksamhet vilket gjorde det naturligt att sälja när Kinnevik fick ett erbjudande från 6:e AP-fonden. Kinneviks realisationsvinst uppgick till 15 miljoner kronor. INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK Stockholm den 22 maj 1998 För vidare information, vänligen kontakta: Thomas Jönsson, vice VD för Kinnevik, telefon: 08-562 000 00.

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera