Kinneviks preliminära rapportdatum för 2000

Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000: Bokslutskommuniké 22 februari Kvartalsrapport 1 9 maj Kvartalsrapport 2 15 augusti Kvartalsrapport 3 7 november Bolagsstämma 26 maj Stockholm den 7 januari 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar