Korsnäs Packaging säljer fabrik i USA

KORSNÄS PACKAGING SÄLJER FABRIK I USA Industriförvaltnings AB Kinnevik, tillkännagav idag att dotterbolaget Korsnäs Packaging har träffat en överenskommelse med den österrikiska globala packagingkoncernen Frantschach Group om att sälja Korsnäs Packagings konverteringsfabrik i USA. Försäljningen följer efter ett strategiskt beslut att enbart fokusera på den europeiska verksamheten. Korsnäs Packagings amerikanska verksamhet har gjort betydande framsteg de senaste tre åren i både volym och försäljning. Köpeskillingen uppgår till USD 5,5 miljoner vilket är i linje med bokfört värde varför ingen reavinst eller förlust uppstår. Försäljningen kommer, tillsammans med den pågående konsolideringen av Korsnäs Packagings fabriker i Europa, att ha en positiv resultateffekt under 2004. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD & koncernchef Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Peter Buckley, VD Korsnäs Packaging tel: +33 1 554 795 60 Henrik Persson, press & investerarrelationer tel: +44 7747 822 406 Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar