Refererande till en artikel i Dagens Industri den 14 januari 2000 avseende SCD Invest AB lämnas följande klargörande frå

Refererande till en artikel i Dagens Industri den 14 januari 2000 avseende SCD Invest AB lämnas följande klargörande från Industriförvaltnings AB Kinnevik Industriförvaltnings AB Kinnevik har inte granskats i detta ärende. Det bolag som har granskats är SCD Invest AB. Därmed är artikelns påstående att "Kinnevik sköter sina papper och sin bokföring dåligt" helt grundlösa. Vidare har Klas Innerstedt vid skattemyndigheten, som det refereras till i artikeln, bekräftat att han inte uttalat sig om Kinnevik överhuvudtaget. Stockholm den 17 januari 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK Vigo Carlund VD För ytterligare information: Vigo Carlund 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar