Refererande till omprövningsbeslut avseende taxeringsåren 1994 till 1998 lämnas följande klargörande från Industriförval

Refererande till omprövningsbeslut avseende taxeringsåren 1994 till 1998 lämnas följande klargörande från Industriförvaltnings AB Kinnevik. Ett flertal av de bestridanden skattemyndigheten gör är helt kopplade till utnyttjanden av avdragen i tiden, dvs avdragen kan utnyttjas vid senare tillfällen, s k tidsförskjutning, om de ej kan utnyttjas de yrkade åren. På goda grunder, efter konsultation med Industriförvaltnings AB Kinneviks skatteexperter på PriceWaterhouseCoopers, är bedömningen att Industriförvaltnings AB Kinnevik efter överklagande kommer att få gehör för merparten av sina yrkanden. Såväl skattemyndigheten som PriceWaterhouseCoopers anser att en skatteprocess av detta slag som kan överklagas upp till regeringsrätten tar minst 5-7 år innan dom fastställs efter slutgiltig prövning. Anstånd med samtliga betalningar kommer att begäras och det förväntas att anstånd kommer att erhållas. Stockholm den 4 januari 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK Vigo Carlund VD och koncernchef För ytterligare information: Vigo Carlund 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar