SEC har tilldelats licens i Schweiz

SEC har tilldelats en koncession i Schweiz Tele2 Europe S.A, ett helägt dotterbolag till Société Européenne de Communications S.A. ("SEC") i Luxemburg, fortsätter sin expansion på den alltmer avreglerade telekommarknaden i Europa. Företaget har tilldelats en koncession för internationell och nationell telefoni i Schweiz. Société Europeenne de Communications S.A. ägs till 65% av Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") och till 35% av Millicom International Cellular S.A. ("MIC"). Bolagsstämman i Kinnevik har nyligen beslutat att utdela inköpsrätter i SEC till Kinneviks aktieägare motsvarande 20% av aktierna i SEC. Koncessionen ger Tele2 Europe rätt att fullt ut verka inom internationell och nationell fast telefoni i hela Schweiz som har en befolkning på omkring sju miljoner. De huvudsakliga målgrupperna är privatpersoner samt små och medelstora företag. Verksamheten kommer att ledas från Zürich. Lanseringen planeras till fjärde kvartalet 1998. Tele2 Europe S.A. erbjuder internationell och nationell telefoni samt Internet. Den 15 maj 1998, då Kinneviks bolagsstämma ägde rum, hade Tele2 Europe ca 184.000 abonnenter i Nederländerna och Tyskland. Den kommersiella lanseringen ägde rum den 31 oktober 1998 i Nederländerna, och den 25 mars 1998 i Tyskland. Stockholm den 26 maj 1998 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För vidare information var vänlig kontakta: Magnus Mandersson, VD, SEC, +352 45 95 45, Stig Nordin, VD Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 eller Vigo Carlund, Vice VD Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00.

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera