Transcom WorldWide öppnar ett nytt callcenter i Halle, Tyskland

Transcom WorldWide öppnar ett nytt callcenter i Halle, Tyskland Transcom WorldWide kommer att öppna ett nytt callcenter i Halle, Tyskland, som räknar med att ha över 400 anställda vid slutet av detta år. Efter Düsseldorf och Rostock är detta det tredje callcentret i Tyskland. "Transcom expanderar för närvarande snabbt i Europa och har totalt 23 callcenter under uppbyggnad och Transcom WorldWide räknar med att ha ungefär 8.000 anställda i slutet av året. Denna snabba expansion bekräftar att vår strategi att erbjuda stora företag, såväl nationella som internationella, en högkvalitativ kundservice är framgångsrik", säger Vigo Carlund, VD för Transcom WorldWide S.A. Under februari månad kommer ytterligare ett callcenter att starta i Casablanca (Marocko). "Transcom WorldWide finns i Luxemburg, Sverige, Frankrike, Danmark, Tyskland, Finland, Italien, Schweiz, Norge, Nederländerna, Spanien, Österrike, Marocko och Estland. Transcom expanderar kraftigt i Europa. Med sina 23 callcenter, som alla är under expansion, sysselsätter man omkring 5500 anställda. Transcom WorldWide, med huvudkontor i Luxemburg, är ett dotterbolag till Industriförvaltnings AB Kinnevik. Företaget hanterar kundservicen för konsumentintensiva företag inom en rad olika branscher som e-handel, telekommunikation, resor, försäljning, finans och energi. Transcom erbjuder ett brett sortiment av traditionella och nyutvecklade tjänster inom relationsmarknadsföring såsom inkommande och utgående telefoni, behandling av telefax och e-mail, IVR (Interactive Voice Response) och Internet tjänster. Produktprogrammen skräddarsys och varierar från enkla applikationer till komplexa program som erbjuds på både nationell och internationell basis på hela 37 olika språk. Stockholm, 7 februari 2001 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, tel 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar