Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Kinnevik fastställdes utdelningen

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Kinnevik fastställdes utdelningen, i enlighet med styrelsens förslag. Sakutdelning av en aktie i Invik. & Co. AB för varje 100-tal aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik i form av utdelningsrätter. För varje aktie av serie A i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en utdelningsrätt serie A och för varje aktie av serie B i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en utdelningsrätt serie B. För varje helt 100-tal utdelningsrätter serie A erhålls en aktie av serie A i Invik & Co. AB och för varje helt 100-tal utdelningsrätter serie B erhålls en aktie av serie B i Invik & Co. AB. Avstämningsdag för sakutdelningen är den 27 maj 1999. Vidare beslutade bolagsstämman om kontantutdelning om en (1) krona kontant per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 27 maj 1999. Till ordinarie ledamöter omvaldes Edvard von Horn, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan Hugo Stenbeck, Dag Tigerschiöld. Till nyvalda ledamöter valdes Bruce Grant och Wilhelm Klingspor. På konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Jan Hugo Stenbeck till styrelsens ordförande. Till ordinarie revisorer omvaldes Hans Karlsson, Lars Träff och Anders Wiger. Till revisorssuppleanter omvaldes Carl Lindgren, Ingemar Rindstig och Erik Åström. Bolagsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Stockholm den 21 maj 1999 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Prenumerera

Dokument & länkar