Veteraner dyker in i den digitala världen

-      Kista Galleria och Kista bibliotek inleder samarbete med serviceboende i satsning på digital delaktighet för äldre

Nu ska de äldre i Kista bli uppkopplade. I en ny satsning inleder Kista Galleria, Kista bibliotek och Kista Servicehus ett samarbete för att introducera områdets seniorer till att använda surfplattor och digitala tjänster. Syftet är att väcka nyfikenhet för ny teknik men också bygga broar mellan de äldre och deras yngre nära och kära.

Lustfylld läsning digitalt
Bibliotek ska uppmuntra till lärande, läsande och reflektion och fylls i dag med mycket mer än böcker. Med ny teknik kan bibliotekens tjänster nå de som har svårt att ta sig till det fysiska biblioteket. Kista bibliotek inleder nu en satsning med Kista Servicehus för att involvera de äldre i den digitala världen så att de kan ta del av bibliotekets litteratur med hjälp av tal- och e-böcker. I förlängningen ska de också kunna använda andra digitala tjänster som sociala medier.

-       Vi tror att det är en bra kombination att visa på fördelarna med att vara aktiv digitalt och det lustfyllda läsandet. Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt får ta del av våra litterära skatter och vill samtidigt uppmuntra nyfikenhet för ny teknik. Vi hoppas att vi genom den här satsningen kan stödja de äldre i att upptäcka det digitala utbudet och underlätta och förgylla deras fritid, säger Elisabeth Aquilonius, enhetschef Järvaenheten, Stockholm stadsbibliotek.

Verktyget är surfplattor
Ett antal surfplattor kommer att köpas in och IT-handledare från Kista bibliotek kommer regelbundet att besöka de boende på servicehuset för att visa hur surfplattorna fungerar och gå igenom vad de kan användas till. På sikt är målet att bygga upp en bas av surfplattor för utlån till Kistas seniorer.

Stöttas av Kista Galleria
Projektet blir verklighet med hjälp av ett ekonomiskt stöd från Kista Galleria. Inför jul lät Kista Galleria åtta personer med koppling till Kista önska sig något till området och satsningen på digital delaktighet för äldre har nu valts ut som den önskning som Kista Galleria kommer att stödja.

-       Med initiativet i december ville vi lyfta fram allt positivt som händer i Kista och vi fick in många fina önskningar. Kista Galleria har en aktiv roll i närområdet och det känns fantastiskt att vi är med på ett hörn för att det här projektet för de äldre ska kunna genomföras, säger Linda Estenthal, marknadschef på Kista Galleria.


Kontaktpersoner:
Elisabeth Aquilonius, enhetschef Järvaenheten, Stockholm stadsbibliotek

Mail: elisabeth.aquilonius@stockholm.se
Tel: 08-508 308 92

Linda Estenthal, marknadschef, Kista Galleria
Mail: linda.estenthal@kistagalleria.se
Tel: 08-562 532 50

Prenumerera

Dokument & länkar