Pressinbjudan till Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan

Det är en intensiv tid för svensk krisberedskap. En orolig omvärld gör sig påmind och flyktingsituationen ställer allt större krav på många aktörer. Dessa aktuella ämnen lyfter Mötesplats Samhällssäkerhet. Parallellt diskuteras även flera större systemfrågor intensivt: från krisberedskapens organisering efter erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland till en återupptagen planering för civilt försvar. Samtidigt stannar inte det vardagliga arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle. Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras den 24-25 november på Kistamässan i Stockholm.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en plattform där aktörer, som kanske normalt inte samverkar, tillåts att mötas och utbyta erfarenheter. Här möts bland andra experter från myndigheter, forskare, entreprenörer och företagare, och andra offentliga aktörer, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer liksom politiska beslutsfattare.

Syftet med mötesplatsen är att sprida information, utvidga samverkan och utveckla samhällets säkerhet mellan nämnda aktörer, som arbetar med samhällets säkerhet. Utöver en spännande konferens arrangeras en parallell mässutställning med över 50 utställare.

Årets konferensprogram omfattar ett trettiotal högaktuella seminariepunkter med följande fyra övergripande teman:

  • Hantera krisen i samverkan
  • Vårt sårbara samhälle
  • Vår osäkra omvärld
  • Kommunalt säkerhetsarbete

Två höjdpunkter ur programmet:

Flyktingresan – hur bidrar svenska myndigheter i hanteringen?
Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget påverkar nu hela Europa och inte minst Sverige. Vid seminariet kommer vi att få höra hur svenska myndigheter och kommuner arbetar för att bidra i hanteringen av situationen – både i närområdet och här hemma. Följ med på en resa från trånga flyktingläger via Medelhavet till vanlig en svensk kommun.
Tisdag 24/11 klockan 15.00-16.30

Våldsbejakande extremism – lägesbild och lösningar
Ett polariserat samhälle och en orolig omvärld sätter våldsbejakande extremism i fokus, från världspolitiken till kommunen. Här väcks många frågor. Varför börjar en ung människa i Sverige stödja våld som politiskt uttryck? Hur kan vi upptäcka fenomen som individuell radikalisering eller rekrytering till våldsfrämjande grupper? Hur stort är problemet, och hur ska det bemötas? Välkommen till ett samtal om hur olika aktörer kan samverka för att förebygga våldsbejakande extremism och hantera dess konsekvenser.

Onsdag 25/11 klockan 15.00-16.00

Klicka här för att ta del av hela konferensprogrammet.

Följ gärna Mötesplats Samhällssäkerhet i sociala medier. Officiell hashtag är #samsak15.

Pressackreditering

Klicka här om du vill ackreditera dig till Mötesplats Samhällssäkerhet.


Läs mer om Mötesplats Samhällssäkerhet på www.samhallssakerhet.se.

För ytterligare information om Mötesplats Samhällssäkerhet, kontakta:

Sofie Täppmark, projektledare, 08-506 650 21, sofie.tappmark@easyfairs.com
Pernilla Åbrink, projektchef, 08-506 650 51, pernilla.abrink@easyfairs.com
Marika Renström, pressansvarig, 08-506 650 35, marika.renstrom@artexis.com


Om Easyfairs

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna, Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer om Easyfairs

Taggar:

Om oss

Artexis Easyfairs arrangerar mässor, events och konferenser inom en mängd olika områden och branscher, allt ifrån nischade fackmässor till stora publika arrangemang. Varje mötesplats skräddarsys speciellt för att främja branschens utveckling och mognad. Artexis Easyfairs skapar innovativa och framtidsorienterade mötesplatser som presenteras i bästa tänkbara format. Genom Easyfairs arrangerar koncernen idag 125 arrangemang i 16 länder (Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Ryssland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Artexis driver åtta mässanläggningar i Benelux-länderna och Norden (Gent, Antwerpen, två anläggningar i Namur, Mechelen, Mons, Stockholm och Malmö). I år sysselsätter koncernen över 420 människor och genererar en omsättning på över 100 miljoner euro. Artexis Easyfairs är mötes- och mässbranschens mest innovativa arrangör. Med den senaste teknologin och engagerad personal säkerställs framtidens mötesplatser och mässor. ”Visit the future with Artexis Easyfairs” För mer information, besök www.artexiseasyfairs.com

Media

Media