Registreringen för SETT2012 har öppnat

SETT2012 är Skandinaviens största mässa med en utställningsdel och ett konferensprogram på temat det moderna lärandet i skolan. Konferensens fokus ligger på det intressanta och innovativa och bland utställande företag finns bland andra kommuner, IT-leverantörer och andra företag som erbjuder en modern lärmiljö till skolor. Och nu är hemsidan öppen för förhandsregistrering för deltagare.

Det unika med SETT2012:s besökare är att de är nyfikna på vad ett modernt synsätt kring lärande faktiskt innebär utifrån ett professionellt perspektiv. Här kan man delta oavsett om man är expert, erfaren eller novis. Det finns plats för alla.

BibMeet
Utöver alla spännande program och utställare har SETT2012 inlett ett samarbete med, Scandinavian BibMeet, som genomför en aktivitet kring bibliotekets roll under onsdag den 24 april. Det är ett led i ambitionen att lyfta skolbiblioteksfrågan på agendan.

Skandinavisk tävling
Skolor börjar nu även anmäla sig till tävlingen "Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt". Genom att ställa ut i utställningen och dela med sig till andra av sina flaggprojekt så deltar man i tävlingen, samtidigt som lyfter sin skola och sina fantastiska lärare.

En leverantörsoberoende jury kommer att besöka samtliga utställande skolor/kommuner och pristagarna utses på minglet mellan dag 1 och dag 2.

Registrering till SETT2012 sker via www.settdagarna.se

För mer information om konferensen och tävlingen:
Fredrik Svensson, Rektorsakademien Utveckling, fredrik@rektorsakademien.se , 073-340 41 10

För mer information om utställardelen och Kistamässan:
Marika Metsola Renström, pressansvarig, Kistamässan, marika.renstrom@kistamassan.com , 08-508 650 35


Om SETT2012
Skandinavien får nu en alldeles egen mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet. Detta i en tid då tillgången till Internet och teknikutveckling håller på att i grunden förändra skolans inre och yttre pedagogiska arbete. SETT vill erbjuda enskilda lärare och rektorer det intressantaste och mest innovativa som finns i Skandinavien att ta del av, men även utifrån det internationella perspektivet, och till en rimlig kostnad. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Mässan och konferensen, SETT2012, genomförs av Kistamässan och Rektorsakademien Utveckling i samverkan med Stockholms Stads Utbildningsförvaltning. SETT2012 kommer att arrangeras 25-26 april 2012 på Kistamässan. Läs mer www.settdagarna.se

Om BibMeet
Scandinavian BibMeet är en mötesplats och ett nätverk för att dela erfarenheter inom bibliotekssfären. Skolbibliotekarier och passionerade skolbiblioteksanvändare från de skandinaviska länderna berättar i snabbt tempo hur de arbetar i och med skolbiblioteket. Aktiviteten är öppen, men de som vill framföra något på scenen anger detta i registreringen. Läs mer http://bibmeet.wikispaces.com/

 

 

Taggar:

Om oss

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, som idag arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 mässanläggningar i Benelux-länderna och i Norden (Kistamässan och Malmömässan). I Sverige arrangerar Easyfairs årligen ett 50-tal mässor. Läs mer www.easyfairs.com och www.artexiseasyfairs.com