SETT2015 lyfter etiska förhållningssätt i sociala medier

I en tid då mångfald och det demokratiska samtalet är extra viktigt hårdnar samtalstonen i sociala medier vilket resulterar i att många goda krafter inom skolutvecklingen tystnar. Vad innebär detta för det goda och konstruktiva samtalet om skola? SETT2015 lyfter därför det etiska förhållningssättet i ett panelsamtal - yrkesetik i sociala medier.


SETT2015 samlar Skolsverige nästa vecka på Kistamässan. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

På Facebook och Twitter pågår många och viktiga diskussioner om skola och skolutveckling. Diskussioner som för frågor om utveckling framåt och som utgör en viktig del av det öppna samtalet. Men samtalstonen har hårdnat, då meningsmotståndare svartmålar och kränker inför öppen ridå. Resultatet av detta är att många pedagoger och skolledare inte vågar eller vill delta i debatten och därmed tystnar goda krafter i Skolutvecklingssverige. Vad innebär denna tendens i en tid där vi vet att mångfald och det demokratiska samtalet är viktigt? 

Har vi som arbetar i skola, med ett av de tydligaste värdegrundsuppdragen i samhället, ett särskilt ansvar och ett förebildsskap kring hur vi diskuterar i offentligheten?

På SETT2015 på Kistamässan lyfts de etiska förhållningssätt i sociala medier i ett panelsamtal ”Yrkesetik i sociala medier” klockan 16.45 - 17.30 tisdagen den 14 april.

Panelsamtal – yrkesetik i sociala medier
Många lärare och skolledare ser en stor vinning i det utvidgade kollegiet på plattformar som Facebook och Twitter. ”Dela-kulturen” har vuxit fram sedan internet nått in i skolorna. Men hur tar vi ansvar för varandra, och hur är vi förebilder i vårt egna användande? Kan man verkligen gömma sig bakom devisen ”jag uttrycker egna åsikter” när värdegrunden i läroplanen inte följs på nätets forum? Eller är det inget problem? Får den som ger sig in i leken leken tåla? 
Moderator: André Pops.

Medverkar i panelen gör:

rgen Lundälv, docent vid Umeå Universitet och Göteborgs Universitet och författare till boken ”Blogga tryggt: Nya medier i tjänsten” som tar upp den alltmer aktuella frågan om yrkesetiska frågeställningar i hur olika professioner använder sig av sociala medier.

Elza Dunkels, filosofie doktor och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Dunkels' doktorsavhandling handlar om barns och ungas Internetanvändande och om kulturer på nätet  En stor del av hennes forskning handlar om vilka strategier barn och unga använder när de är ute på Internet för att skydda sig mot faror och obehagligheter.

Jacob Möllstam Ma/No lärare, Jonsereds skola i Partille kommun, IKT-ansvarig, bloggare och föreläsare. Deltar sedan 2013 i ett EU-projekt om likabehandling i skolan, på nätet och på fritiden. Ett projekt som genomförs av två skolor och två fotbollsklubbar i Sverige och England.

Johnny Lindqvist Creative director på mediebyrån MEC och projektledare för No Hate Speech Movement, en kampanj vars syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

Pressackreditering
Vill du som journalist eller fotograf bevaka SETT? Ackreditera dig till här.


För mer information om konferensen:
Fredrik Svensson, Rektorsakademien Utveckling
fredrik@rautveckling.se, 073-340 41 10


För mer information om utställardelen och Kistamässan:
Lina Hann, Projektledare SETT
lina.hann@easyfairs.com, 08-506 650 02

Marika Metsola Renström, Pressansvarig
marika.renstrom@artexis.se, 08-506 650 35


Om SETT
SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer. Bakom SETT står Easyfairs, Rektorsakademien Utveckling och Stockholms Stad, i samarbete med Lärarförbundet. SETT2015 arrangeras för fjärde året i rad, den 14-16 april på Kistamässan. Läs mer www.settdagarna.se

Om Easyfairs
Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna, Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer om Easyfairs.

Taggar:

Om oss

Artexis Easyfairs arrangerar mässor, events och konferenser inom en mängd olika områden och branscher, allt ifrån nischade fackmässor till stora publika arrangemang. Varje mötesplats skräddarsys speciellt för att främja branschens utveckling och mognad. Artexis Easyfairs skapar innovativa och framtidsorienterade mötesplatser som presenteras i bästa tänkbara format. Genom Easyfairs arrangerar koncernen idag 125 arrangemang i 16 länder (Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Ryssland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Artexis driver åtta mässanläggningar i Benelux-länderna och Norden (Gent, Antwerpen, två anläggningar i Namur, Mechelen, Mons, Stockholm och Malmö). I år sysselsätter koncernen över 420 människor och genererar en omsättning på över 100 miljoner euro. Artexis Easyfairs är mötes- och mässbranschens mest innovativa arrangör. Med den senaste teknologin och engagerad personal säkerställs framtidens mötesplatser och mässor. ”Visit the future with Artexis Easyfairs” För mer information, besök www.artexiseasyfairs.com

Prenumerera

Media

Media