Största fritidsintresset i Sverige visas på mässa i Jönköping 5-7 april 2013

Allt fler vill ha napp hela livet!

Premiärkastet inför den nya sportfiskesäsongen görs varje år på Sportfiskemässan som i år arrangeras på Elmia i Jönköping. Vartannat år på Kistamässan i Stockholm. Årets mässa blir rekordstor och har fler än 100 utställare på drygt 10 000 kvm utställningsyta. Här samlas stora delar av branschen för att visa upp alla nyheter inför årets säsong, men också för att dela med sig av kunskap och värdefulla tips. Mycket av den utrustning som visas på mässan kan provas i de olika kastbassängerna, aktiviteter varvas med uppvisningar och föreläsningar. Sportfiskemässan lockar årligen cirka 12 000 vetgiriga besökare i alla åldrar.


Sporfiskare. Foto: Frida Larsson

Samtidigt som intresset och kunskapsnivån för Sportfiske växer bland utövarna, växer också branschen. Utrustning, resor, boende, guider, båthyror, utbildningar m.m. kopplat till sportfisketurism omsätter årligen mer än 2 miljarder kronor i Sverige och ses numera som en egen näring av allt fler.

Sportfiskemässan arrangeras av Artexis AB (Kistamässan) i samarbete med Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, SeFF, Spofa Spöfiske och Sportfiskeakademin i Forshaga för nionde året.

Ett axplock av de aktiviteter som kan upplevas på årets Sportfiskemässa är:

  • Europas största mobila akvarium visar många svenska fiskarter. Här får de intresserade besökarna veta det mesta om hur fisken ser ut, var de olika arterna fiskas, när de går att fiska och hur man rent tekniskt går tillväga.
  • Nyhet: Betesgatan! Här kan man lära sig allt om vad som lockar fisken till hugg, dvs. beten och vad som behövs för att bygga och designa sitt eget bete. Inte mindre än 10 erfarna betesbyggare delar med sig av både kunskap och tips samt visar hur det går till!
  • Fiskeskola för nybörjare vänder sig till ungdomar mellan 7-12 år. Här får man lära sig det man behöver för att få fisk men också hur man uppträder i naturen, läs mer under ”Sportfiskarna”.
  • Nyhet! Flugbindargatan kompletteras i år av en Flugbindarakut där besökarna får möjlighet att ställa frågor till experterna och få tips om bindningsteknik, material m.m.
  • Flugbindargatan samlar eliten i Sverige och internationellt. Det är inte mindre än ett 20-tal flugbindare som visar hur man binder flugor för alla typer av fisken. Det är många exklusiva konstverk som produceras under mässdagarna. Intresset är mycket stort och liksom trängseln.
  • Nyhet! Den som vill bygga sitt eget flugspö får chansen att lära sig det mesta om material och hur man rent tekniskt bygger ett spö med önskade egenskaper. Det är Mälardalens Canebyggare som står för kunskaperna och tipsen.
  • Kastbanor för ”prova-på” och uppvisningar i mässhallen. När du väl lärt dig kasttekniken kan du helt fokusera på fisket och upplevelsen. Här kan du prova under kunnig ledning eller titta på någon av de många uppvisningarna. Här finns också Flugfiskekola för tjejer i alla åldrar.
  • Nyhet! Vem minns inte sin barndoms somrar med mete från bryggan, kanske är det så intresset hos många väcks? Mete kan dessutom vara en avancerad sportfiskeform som man väljer beroende av art man ska fiska på. På mässan informerar experterna i naturlika utställningsmiljöer på Metetorget om vilka arter som lämpar sig för denna form av fiske. Vad behöver man för utrustning? Hur förbereder man sig? Vilken typ av bete ska man välja? När på året nappar det? Vilka tillbehör har man nytta av m.m.
  • En annan form av sportfiske som vuxit kraftigt under senare år är båtfiske, t.ex. trolling, insjö- och havsfiske. Båtar för allt slags fiske tar en allt större del av utställningsytan och i år visas flera helt nya båtar tillsammans med nyheterna på utrustnings- och tillbehörssidan.


Kort om sporfiske i Sverige
Sportfisket i Sverige omsätter årligen mer än 2 miljarder kronor. Med över 3 miljoner utövare är Sportfiske en av Sveriges absolut största fritidsaktiviteter. Vad är det som lockar så många? Naturupplevelsen? Gemenskapen? Avkopplingen? Planeringen? Fångsten? Ett är i alla fall säkert; har man väl blivit biten av intresset så varar det ofta livet ut! Många vill snabbt lära sig mycket mer om olika arter, i vilka miljöer de lever, när de nappar, vad de nappar på och inte minst hur man får napp. Sverige har en flera 100 mil lång kuststräcka, ca 90 000 sjöar och många mil rinnande vatten att fiska i. Oavsett var man bor är det nära till fiskevatten. Det är enkelt att komma igång och det behöver inte kosta en förmögenhet.

Fakta om Sporfiskemässan 2013
Plats:
Elmia, Jönköping
Tid: 5-7 april 2013
Öppettider: Fre- och lördag 09.00-18.00. Söndag: 10.00-16.00                      
Arrangör: Artexis, Kistamässan
Samarbetspartners: Sportfiskarna, SeFF, Spofa Spöfiske och Sportfiskeakademin i Forshaga.
Mer information: www.sportfiskemassan.se


Pressackreditering

Press och medier som vill bevaka mässan kan ackreditera sig på förhand här. Det går även att ackreditera sig på plats på Elmia under mässans öppettider.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Brunell, projektledare Sportfiskemässan, agneta.brunell@artexis.se, 070-8277043
Marika Metsola Renström, pressansvarig, Artexis Kistamässan, marika.renstrom@artexis.se, 08-506 650 35


Om Artexis

Artexis Nordic ingår i ett av Europas största mässbolag Artexis Group och arrangerar ett 20-tal egna mässor årligen i två av Sveriges ledande mötesplatser - Kistamässan och Malmömässan. Kistamässan, placerad i hjärtat av företagsexpansiva Kista Science City i Stockholm, har sedan starten 2008 etablerat sig som en modern mötesplats för mässor och externa evenemang med en anläggning om totalt 15 000 kvadratmeter. Nya Malmömässan i Hyllie i närheten av Malmö Arena, har en anläggning om 20 000 kvadratmeter och är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för arrangemang som kräver större inomhusytor. Läs mer om Artexis.

Sportfiskemässans samarbetsorganisationer:

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, i dagligt tal kallade ”Sportfiskarna”
Sportfiskarna är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation, i huvudsak utövarnas intresseorganisation med ca 50.000 medlemmar. Som övergripande mål arbetar organisationen för att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd, nu och i framtiden.

Under mässdagarna informerar man om flera pågående fiskevårdsprojekt, t.ex:

Sveriges näst största insjö Vättern innehar svenskt rekord för gädda och insjölax. Med information till aktiva sportfiskare om arter, fiske och miljö hoppas man skapa ett fortsatt hållbart Sportfiske i Vättern. Under mässdagarna arrangeras dessutom ett särskilt ”Vättern-seminarie”.

Östersjöprojekt är just nu två till antalet. Rovfiskeprojektet med målet att återställa lekplatser för att stärka rovfiskbestånden. Ett exempel som man visar i sin monter är: Hur blir en Gäddfabrik till?

Det andra gäller Östersjölaxen. Sportfiskarna har under många år arbetat med att få tillbaka ett livskraftigt bestånd av den vilda Östersjölaxen. Hur går det?

Västerhavsprojektet är ett annat exempel där Sportfiskarna gör stora insatser för att återställa hotade arter. Information om hur de olika projekten utvecklas fås i Sportfiskarnas monter.

Alla Sportfiskare i Sverige kan registrera sina fångster i Fångstdatabaken, www.svenskafiskevatten.se. Grundtanken är att på frivillig basis få sportfiskare att rapportera sina fångster via webben och samtidigt kunna följa sitt eget fiske. Data som kommer in lämnas vidare för att användas för forskning, fiskevård och sportfiskeutveckling.

Sportfiske är ju för utövarna både spänning och total avkoppling. Något man kan göra tillsammans med familjen, vännerna eller helt för sig själv. Man räknar med ca 3 miljoner svenskar årligen sportfiskar på någon nivå varav ca 900.000 fiskar mer än 20 gånger per år och fler än 400.000 har sportfiske med spö som sitt främsta fritidsintresse.

Sportfiskarna vill gärna inspirera fler att prova, t.ex. arrangeras Sportfiskeskolan i ett samarbete med Sportfiskeakademin i Forshaga och Unga Sportfiskare. Aktiviteten vänder sig till unga mellan 7-12 år som under 75 intensiva minuter får lära sig sportfiskets grunder, de vanligaste fiskarterna, kastträning m.m. Det är elever från Sportfiskeakademin som genomför aktiviteten.

Fiskevårdsfonden
Sportfiskemässan är huvudsponsor i Sportfiskarnas Fiskevårdsfond som årligen delar ut bidrag till olika typer av fiskevårdsprojekt. Det kan vara allt från renodlade fiske- och vattenvårdande åtgärder till kunskapsspridning och information om fiske- och vattenvård.

Vilket/vilka projekt som får bidrag ur Fiskevårdsfonden 2013 meddelas under Sportfiskemässan.

Sportfiskarna träffas i monter C:42.


Sportfiskeakademin i Forshaga
De som drömmer om att arbeta med Sportfiske hittar sin utbildning på Sportfiskeakademin i Forshaga. De erbjuder en yrkesförberedande gymnasieutbildning för de som vill arbeta med sportfisketurism, fiske- och vattenvård eller med redskapshandel. Den nya yrkeshögskole-utbildningen ”Fiske- och jaktguide” är på en högre nivå anpassad för de som vill arbeta i den naturbaserade upplevelsenäringen. Under mässdagarna svarar både lärare och elever på frågor om utbildningens innehåll och hur det fungerar. Här bjuds det dessutom på olika aktiviteter som t.ex.   ”Fishfull thinking” ett spel som samtidigt informerar om utbildningens innehåll. Chansen finns även att träffa Nemo och hans kompis. För de som är under 7 år väntar äventyret i den lilla fiskdammen. De litet äldre kan prova att drilla en havsöring. Eller varför inte binda en egen fluga?

Sportfiskeakademin i Forshaga träffas i monter D:60 och D:62.


Sveriges Fisketurismföretagare – SeFF.
SeFF bildades 1999 genom att flera fisketurismföretagare behövde en gemensam röst som kunde tala för dem med politiker och myndigheter. Företagande inom fisketurism sågs vid denna tid inte som en näring. Detta blev SeFF:s huvuduppdrag till att börja med. Idag ses fisketurismföretagande av politiker och myndigheter som en viktig näring med stor potential för tillväxt, även om fisketurism fortfarande inte betraktas som ”fiskerinäring” i svensk fiskelag eller inom EU-lagstiftningen. Att ändra på detta och därmed säkerställa en bättre balans mellan yrkesfiske och fisketurism, där myndigheter lägger större vikt vid det samhällsekonomiska värdet av naturresursen, är fortsatt en viktig fråga för SeFF. Det handlar om ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen genom ett varsamt utnyttjande av fiskbestånden.

Fisketurismföretagaren ska ge möjlighet för sportfiskaren att få ut mer av sitt fiskande med hjälp av bra fiske, välutbildade guider och annan kringservice. Detta kräver en förbättrad förvaltning med aktiv fiskevård och en ekologisk helhetssyn där bestånd aldrig beskattas utöver tillväxten.

SeFF är branschorganisationen för de entreprenörer och organisationer som arbetar med fisketurism i Sverige. SeFF har även rollen som förhandlingspart och remissinstans i övergripande branschfrågor.

SeFF träffas i monter G:150


Spofa Spöfiske
Tillverkare, grossister och importörer av sportfiskeutrustning har i Spofa Spöfiske sin egen branschorganisation. Här arbetar man övergripande med alla frågor som har inflytande över branschens utveckling och lönsamhet i Sverige. Man arbetar för att främja sportfiskeintresset men även med de miljöfrågor som har betydelse för Sportfiskets utveckling. Sportfiskemässan är ett exempel på hur man arbetar med att öka allmänhetens intresse. Spofa Spöfiske arbetar dessutom i olika nätverk, nationellt och internationellt, för att påverka myndigheter, organisationer och politiker i frågor som har branschintresse. Inte minst miljöfrågor med mål att skapa ett långsiktigt hållbart sportfiske…

Spofa Spöfiske har ingen egen monter på mässan.

Taggar:

Om oss

Artexis Easyfairs arrangerar mässor, events och konferenser inom en mängd olika områden och branscher, allt ifrån nischade fackmässor till stora publika arrangemang. Varje mötesplats skräddarsys speciellt för att främja branschens utveckling och mognad. Artexis Easyfairs skapar innovativa och framtidsorienterade mötesplatser som presenteras i bästa tänkbara format. Genom Easyfairs arrangerar koncernen idag 125 arrangemang i 16 länder (Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Ryssland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Artexis driver åtta mässanläggningar i Benelux-länderna och Norden (Gent, Antwerpen, två anläggningar i Namur, Mechelen, Mons, Stockholm och Malmö). I år sysselsätter koncernen över 420 människor och genererar en omsättning på över 100 miljoner euro. Artexis Easyfairs är mötes- och mässbranschens mest innovativa arrangör. Med den senaste teknologin och engagerad personal säkerställs framtidens mötesplatser och mässor. ”Visit the future with Artexis Easyfairs” För mer information, besök www.artexiseasyfairs.com

Media

Media