Stort förhandsintresse för mässan om det moderna lärandet i skolan

Med en månad kvar till SETT2012, Skandinaviens största mässa på temat det moderna lärandet i skolan, har över 1 000 konferensdeltagare föranmält sig från 70 olika kommuner runt om i Sverige. Mässan och konferensen arrangeras i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholm och Rektorsakademin/Utveckling och äger rum den 25-26 april på Kistamässan i Stockholm.

– Förhandsintresset för SETT 2012 har överträffat våra förväntningar, säger Gital Al-ebeyawi, projektledare för SETT2012 på Kistamässan. Med bara en dryg månad kvar har vi redan passerat milstolpen 650 konferensdeltagare, vilket känns fantastiskt.

I utställardelen kommer SETT:s besökare erbjudas spännande, intressanta och nytänkande leverantörer som visar upp sina senaste produkter och tjänster kopplade till digitalt lärande. Som exempel kan nämnas moderna lärmiljöer (klassrum), inredningslösningar, internettjänster, utbildningsmaterial, datorer, surfplattor, pekskärmar, programvaror och utbildningar. Bland utställande företag kan nämnas Microsoft, Acer, Creaza, Digital Inn, Jabbla och Natur och Kultur.

I dagarna spikas det spännande seminarieprogrammet, men redan nu kan vi nämna tre nya intressanta talare i konferensprogrammet:

Ann-Marie Körling, ”Barn har rätt att lära i sin tid” (onsdag)
Ann-Marie Körling är en av Sveriges mest nytänkande och namnkunniga pedagoger. Hennes huvudfokus är relationsbyggande och att "se eleverna" som avgörande viktigt oavsett vad vi väljer att arbeta med rent lärandemässigt. Hon driver en välbesökt blogg med vilken hon inspirerar tusentals lärare och rektorer i hela Skandinavien. Ann-Maries varma och öppna förhållningssätt i kombination med djup didaktisk förståelse gör henne till en mycket intressant fördragshållare.

Trevor Dolan, ”Rektor som förändringsagent i skolutveckling” (torsdag)
Trevor Dolan är doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Han har varit projektledare för ett antal skolutvecklingsprojekt i Sverige och har även jobbat med uppdrag för bland andra Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Riksdag. Trevors presentation på SETT handlar om betydelsen av rektorns ledarskap för skolutveckling och rektorns roll som en agent för förändring. Data från en fallstudie på Nossebroskolan presenteras. Studien har väckt intresse internationellt. Även aspekter som samverkan och kunskap om hjärnan och motivation lyfts fram.

Daniel Barker, "The Flipped Classroom" (torsdag)
Daniel är lärare i matematik och fysik på Norra Reals gymnasium i Stockholm och en av Skandinaviens pionjärer inom "Flipped Classroom". Efter 10 år som lärare kände han att det var något som inte stämde med undervisningen. Vändningen kom när han "flippade" klassrummet och slutade föreläsa. Idag tittar eleverna på filmade genomgångar i förväg vilket gör att de kan vara aktiva och jobba med innehållet under lektionen. Fokus har förflyttats från lärare till elever. Daniel berättar om hur Youtube, hemsidor och digitala responsenheter förändrar pedagogiken och relationen mellan lärare och elev.


För mer information, ackreditering, nyinspelade filmer och program www.settdagarna.se

För mer information om konferensen:
Fredrik Svensson, Rektorsakademien Utveckling, fredrik@rektorsakademien.se, 073-340 41 10

För mer information om utställardelen och Kistamässan:
Gital Al-ebeyawi, projektledare SETT, gital@kistamassan.com, 076-631 13 93
Marika Metsola Renström, pressansvarig, Kistamässan, marika.renstrom@kistamassan.com, 08-506 650 35

Om SETT2012
Skandinavien får nu en alldeles egen mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet i skolan. Detta i en tid då tillgången till Internet och teknikutveckling håller på att i grunden förändra skolans inre och yttre pedagogiska arbete. SETT vill erbjuda enskilda lärare och rektorer det intressantaste och mest innovativa som finns i Skandinavien att ta del av, men även utifrån det internationella perspektivet, och till en rimlig kostnad. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Mässan och konferensen, SETT2012, genomförs av Kistamässan och Rektorsakademien Utveckling i samverkan med Stockholms Stads Utbildningsförvaltning. SETT2012 kommer att arrangeras 25-26 april 2012 på Kistamässan.

 

 

Taggar:

Om oss

Artexis Easyfairs arrangerar mässor, events och konferenser inom en mängd olika områden och branscher, allt ifrån nischade fackmässor till stora publika arrangemang. Varje mötesplats skräddarsys speciellt för att främja branschens utveckling och mognad. Artexis Easyfairs skapar innovativa och framtidsorienterade mötesplatser som presenteras i bästa tänkbara format. Genom Easyfairs arrangerar koncernen idag 125 arrangemang i 16 länder (Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Ryssland, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Artexis driver åtta mässanläggningar i Benelux-länderna och Norden (Gent, Antwerpen, två anläggningar i Namur, Mechelen, Mons, Stockholm och Malmö). I år sysselsätter koncernen över 420 människor och genererar en omsättning på över 100 miljoner euro. Artexis Easyfairs är mötes- och mässbranschens mest innovativa arrangör. Med den senaste teknologin och engagerad personal säkerställs framtidens mötesplatser och mässor. ”Visit the future with Artexis Easyfairs” För mer information, besök www.artexiseasyfairs.com